Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

11 hamilelik testi

Hamilelik kontrolleri 8. aya kadar ayda bir, 8. aydan itibaren 15 günde bir ve geriye kalan aylarda her 7 - 10 günde bir mutlaka yapılmalıdır.

1. Kan Grubu

Kan uyuşmazlığı ve annede olabilecek kansızlık gibi problemlerin önlemini almak için yapılan testtir. Eğer annenin kanı RH negatif babanın RH pozitif ise kan uyuşmazlığı yaşanabilir ve bebeğin kanı RH pozitif olursa anneye koruyucu aşı yapılmalıdır.

2. İndirekt Coombs Testi

Kan uyuşmazlığı durumlarında yapılması gereken bir testtir. Böyle bir durum yoksa yapılmasına gerek yoktur.

3. Kan Sayımı

Kansızlığı tespit etmek ve enfeksiyonları önlemek için hamilelik sırasınca 2-3 defa yapılmalıdır.

4. Açlık Kan Şekeri

Şeker hastalığının saptanması için bir kez mutlaka yapılmalıdır.

5. Hepatit B ( Sarılık ) Taşıyıcılığı Testi

Anne adayının sarılık taşıdığı durumlarda bebeğe doğduktan sonra aşı ve serum yapılmalıdır. Yapılmadığı durumlarda bebekte kronik akciğer yetmezliği gibi durumlarla karşılaşılabilir. Bu test son derece önemlidir. Eğer mümkünse Hepatit C testi de yapılmalıdır.

6. Mikrobik Testler

Toxoplazma, kızamıkçık, CMV enfeksiyonu, Frengi ve AIDS gibi özel enfeksiyonları saptamak için kullanılır.

7. Tarama (Zekâ) Testleri

Fetüsün kromozom bozukluğu riskini araştıran testlerdir.

Down Sendromu ve Mongolizm gibi kromozom bozukluklarının tespiti için yapılır.

Test sonucunda yüksek risk tespit edilirse kesin tanı için amniosentez yapılır.

Diğer zekâ testleri:

Ense Kalınlığı Testi: 11-14. Haftalar arasında ultrasonda bebeğin ense kalınlığı ölçülerek, anneden alınan kanda bakılan hormon değerleri ile karşılaştırılır.

Birinci Trimestr Tarama Testi

Üçlü Tarama Testi: 16-20. Haftalar arasında anneden alınan kanda beyin ve sinir sistemine ait olası problemler araştırılır.

8. Amniosentez

Bu testte bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısından 10-20 ml numune alınır.

Down Sendromu’ndan şüphelenildiğinde, tarama testlerinde yüksek risk saptananlarda ve 35 yaştan büyük anne adaylarına kesin tanı için uygulanır.

9. Şeker Yükleme Testi

               Hamileliğe bağlı olarak gelişebilecek şeker hastalığının saptaması için 24-28. haftalar arasında yapılır.

10. Fetal Monitör

Üçüncü trimestrde ve sancı döneminde bebeğin kalp atışlarını ve kasılmalardaki hareketlerini saptamak için yapılır.

11. Ultrasonografi

Bebeğin gelişimini ve şartların yeterliliğini belirlemek için yapılan görüntüleme yöntemidir. Her trimesterde mutlaka bir kez yapılmalıdır.

*Hamileliğiniz boyunca gerekli testleri yerine getirmeyi unutmayın ve bu testler hakkında ayrıntılı bilgi için doktorunuzla görüşmeyi ihmal etmeyin.