Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

2021'in En Popüler Erkek Bebek İsimleri

2021'in En Popüler Erkek Bebek İsimleri

Bebeğinizi kucağınıza almaya az kaldıysa artık isim bulma zamanınız da gelmiş demektir. Her anne baba gibi siz de bebeğiniz için içinize sinen hem anlamlı hem de popüler bir isim mi arıyorsunuz?  Eğer erkek bebeğiniz için arayışınız sürüyorsa sizin için hazırladığımız 2021'in En Popüler Erkek Bebek İsimleri listemizden isim seçebilirsiniz. İşte 2021'in En Popüler Erkek Bebek İsimleri ve anlamları…

 

A Harfi

Abdülkadir: Kudretli ve güçlü olan Tanrı'nın kulu.

Acar: 1. Kuvvetli, güçlü, dinç. 2. Çevik, atılgan, kabına sığmaz. 3. Gözü pek, yiğit, cesur, kabadayı, yılmaz, 4. Hoş, sevimli yüzlü (kimse). 5. Yeni. 6. Taze. 7. Çalışkan, becerikli. 9. Açıkgöz, zeki.

Acun: 1. Dünya. 2. Varlık.

Adem: 1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2. İnsan, insanoğlu. 3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.

Ahmet: Övülmeye layık, övülmüş.

Akın: 1. Düşman topraklarına tedirgin etme, yıldırma, çapul gibi amaçlarla toplu olarak yapılan baskın. 2. Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.

Alparslan: 1. Yiğit, cesur, yürekli kimse. 2. Büyük Selçuklu hükümdarı.

Alperen: Yiğit, cesur, yürekli kimse.

Altuğ: Kırmızı tuğ.

Aras: 1. Kendisininmiş gibi sahip çıkılan, bulunmuş mal. 2. Doğu Anadolu’da bir ırmak.

Arda: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Sonra gelen.4. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 5. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı.

Armağan:1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Ateş: 1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık. 2. Coşkunluk.

Atlas: Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş.

Ayaz: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Aykan: Parlak soylu, soyu sopu temiz.

Algın: 1. Güçlü, iyi, güzel, sıcakkanlı, sevimli. 2. Sevdalı, âşık, vurgun. 3. Hızlı akan su. 4. Cılız, zayıf.

Arat: 1. Cesaret, yüreklilik. 2. Halk.

Artun: Gururlu, kendine güveni olan kimse.

 

B Harfi

Baha: 1. Ar. Güzellik, zariflik. 2. Ar. Parıltı. 3. Far. Kıymet, değer, paha.

Barın: 1. Bütün, hep. 2. Güç, kuvvet. 3. Göğüs.

Barış: 1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Bartu: 1. Varlık, servet.2. Varılacak yer, mesafe.

Barkan: Çöllerde rüzgârın esme yönüne dikey doğrultuda oluşan, ay biçimindeki küçük kum kitlesi.

Başar: "Bir işi istenilen biçimde bitir" anlamında kullanılan bir ad.

Berat: 1. Nişan, rütbe. 2. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu.

Berkan: "İyice hatırla" anlamında kullanılan bir ad.

Berkin: Sağlam, güçlü, kuvvetli.

Beyhan: Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen.

Bilgin: Bilimsel bir konuda derin bilgisi olan, âlim.

Burak: Hz. Muhammed'in Miraç Gecesi'ndeki biniti.

Berker: Güçlü, sağlam kişilikli kimse.

 

 

C Harfi

Canberk: Güçlü, sağlam kişilikli kimse.

Caner: Çok içten, sevilen, sevimli kimse.

Cankut: Kişinin mutluluğu, talihi, şansı, uğuru.

Cansel: Özü taşkın olan kimse.

Canfeza: Türk müziğinde çok az kullanılmış bir birleşik makam.

Celal: Yücelik, ululuk, değer.

Celil: Çok büyük, ulu.

Cem: 1. Hükümdar, şah. 2. İran mitolojisinde şarabı bulan. 3. Ar. Toparlanma, bir araya gelme.

Cemil: Yüz güzelliği.

Cenk: Savaş.

Cihat: Din uğrunda düşmanla savaşma.

 

Ç Harfi

Çağan: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

Çağatay: 1. Yavru at, tay.2. Cengiz Hanın oğlu.

Çağdaş: 1. Aynı çağda yaşayan. 2. Bulunulan çağın koşullarına uygun olan. 3. Yaşıt.

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çağman: Çağın insanı.

Çakar: 1. Kıvılcım. 2. Şimşek. 3. Yaman, görmüş geçirmiş kimse.

Çakın: 1. Şimşek, kıvılcım. 2. Mavi gözlü.

Çapan: 1. Ceket. 2. Engelli, tehlikeli. 3. Düğün yemeği yapan aşçı. 4. Alkış, el çırpma.

Çavlan: Büyük çağlayan.

Çeliker: Güçlü, kuvvetli kimse.

Çınar: 1. Boyu 30 m.ye ulaşabilen, kalın dallı, çok uzun ömürlü bir ağaç türü. 2. Dayanak, destek, güç alınan kimse.

 

D Harfi

Dağ: Çevresindeki araziye göre çok yüksek olan toprak, kaya

Dağhan: Eski Türklerde dağ Tanrısı.

Dalan: 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

Dalay: Deniz.

Dalga: Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket.

Dânâ: Bilen, bilgili, zeki kimse.

Daniş: Bilgi, bilme, biliş, ilim.

Darcan: Aceleci, sıkıntılı.

Davut: 1. Sevgili, aziz.2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.

Deha: 1. İnsan zekâsının ulaşabileceği en yüksek aşama. 2. Dâhi.

Demirkan: Güçlü soydan gelen kimse.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Devrim: Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.

Doğan: 1. Doğan, dünyaya gelen. 2. Kartalgillerden, alıştırılarak kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş.

Duha: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-I Kerim'de sure.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

 

E Harfi

Ecmel: Çok güzel, yakışıklı.

Ediz: Ulu, yüce, değerli kimse.

Efe: 1. Batı Anadolu köy yiğidi. 2. Ağabey.3. Kabadayı.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Elvan: 1. Renkler, çeşitler. 2. Rengârenk.

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Emirhan: Bey.

Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş

Emrullah: Allah’ın emri.

Enes: Soylu Arap atı, küheylan.

Eren: 1. Erkek. 2. Olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan kimse. 3. Deneyimli, akıllı kimseler. 4. Dost. 5. Hayırlı çocuk.

Erkin: Hiçbir koşula bağlı olmayan, istediği gibi davranabilen, özgür.

Ertuğrul: Dürüst, doğru, yiğit kimse.

Eymen: 1. Daha uğurlu, daha bereketli. 2. Sağ tarafta olan.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

 

F Harfi

Faris: 1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.

Fasih: Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.

Ferdal: Dalın tomurcuğu.

Ferkan: Güçlü, saygın bir soydan gelen kimse.

Ferzan: Bilim ve hikmet.

Fezahan: Yükselmeyi amaçlayan hükümdar.

Fırat: 1. Asurca. Geniş akarsu. 2. Far. Geçit veren, üstünden geçmeye uygun. 3. Türkiye ve Suriye’nin doğu bölgelerini sulayan, Irak’ı aşan, Dicle ırmağıyla birleşerek Basra körfezine dökülen büyük nehir.

Fikret: 1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.

Firuz: 1. Mutlu, sevinçli, uğurlu. 2. Bahtlı, talihli.

Furkan: 1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.

 

G Harfi

Gediz: 1. İçinde su birikmiş çukur. 2. Ege bölgesinde bir akarsu.

Gençer: 1. Genç-er. 2. Toplantı, eğlenti.

Giray: Eskiden Kırım hanlarının ve han ailesinden olan prenslerin kullandığı san.

Gökçe: 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.

Göksel: Gökle ilgili, semavi.

Göktuğ: Savaşmayı seven kimse.

Günce: Günlük.

Günden: Uysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.

Gündüz: Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.

 

H Harfi

Hakkı: Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Halil: Sadık, samimi, dost.

Halis: 1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.

Hamdi: Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmekle ilgili.

Hamza: 1. Aslan, güçlü adam. 2. İslam tarihinde Hz. Muhammed'in amcası.

Hasret: Özlem, özleyiş.

Hazar: Barış ve güven.

Haziran: Yılın altıncı ayı.

 

I Harfi

Işık: 1. Aydınlık, ziya. 2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı. 3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.

Ilgar: 1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.

Ilgaz: 1. Atın dört nala koşması. 2. Hücum, akın.

Ira: 1. Öz yapı, karakter. 2. Yüz, çehre, görünüş.

Irız: Cesur, yiğit.

Işkın: 1. Kayalık yerlerde ve dağlarda yetişen, yenilebilir bir tür ot. Filiz

 

İ Harfi

İbrahim: İnananların, halkların babası.

İldeniz: Ülkenin denizi.

İleri: 1. Benzerlerini geride bırakmış. 2. Henüz gelmemiş zaman, gelecek.

İlkut: Ülkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

İmran: 1. Evine bağlı, evcimen. 2. Hz. Meryem'in babasının adı.

İsmail: 1. Tanrı'yı işiten.2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.

İrşatDoğru yolu gösterme, uyarma.

İlbars: Ülkenin en güçlü kimsesi.

İlkan: "Öncelikle an, hatırla" anlamında kullanılan bir ad.

İlke: 1.Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. 2.Temel bilgi. 3.Davranış kuralı.

 

J Harfi

Jerfi: 1. Derinlik. 2. Derin deniz.

K Harfi

Kaan: Kağan. 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.

Kağan: 1. Hanların hanı, hükümdar. 2. Tarihte Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

Kayahan: Kaya gibi güçlü hükümdar.

Kayran: 1. Orman içindeki ağaçsız alan. 2. Kayan yer. 3. İnce çakıllı, kumlu toprak.

Kazım: Öfkesini, hırsını yenebilen kimse.

Kemal: 1. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk, yetkinlik, erginlik, eksiksizlik. 2. En yüksek değer.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.

Kuzey: 1. Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı. 2. Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer.

 

M Harfi

Mehmet: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.

Mengü: Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.

Meriç: Kuş iskeleti.

Merih: 1. Ateş rengi.2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Mert: 1. Erkek. 2. Özü sözü doğru olan.

Metehan: Hükümdar olan Mete.

Miraç: 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Muhammet: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.

Muhammet Ali: Muhammet: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri. Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Murat: 1. İstek, dilek, arzu. 2. Amaç.

Musa: 1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. 2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

Mustafa: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed'in adlarından.

Mutlu: Mutluluğa ermiş olan, mesut.

Mungan: Eli açık, cömert.

 

N Harfi

Nadir:  Seyrek, az bulunur.

Nazım: Düzenleyen, düzene koyan, tertip eden. Manzume yazan kimse.

Necat: Kurtuluş, selamet.

Nehar: Gündüz.

Nedim: Arkadaş, yakın dost.

Nerim: Pehlivan, yiğit

Nevfel: 1. Deniz. 2. Leyla ile Mecnun hikâyesindeki Mecnun'un adı.

Nevri: Işıklı, parlak.

Nevruz: 1. Yeni gün. 2. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve ilkbaharın başlangıç günü. 3. Güneşin koç burcuna girdiği gün.

Nuri: Işıklı, aydınlık.

Nüvit: Müjde, iyi haber.

 

O Harfi

Ocan: "O, cana yakın dosttur" anlamında kullanılan bir ad.

OderAteş gibi canlı, coşkulu, hareketli kimse.

Oflaz: İyi, güzel, mükemmel.

Oğulcan: Çok sevgili çocuk.

Oğuz : İyi huylu

Oğuzer: Güçlü, kuvvetli kimse.

Olçun: 1. Eli işe yatkın, becerikli, usta. 2. Kendini olduğundan üstün gösteren. 3. Hekimlik taslayan kimse.

Olcayto: Bahtlı, şanslı, talihli.

Onan: 1. Daha iyi bir duruma giren, mutlu olan. 2. Hastalıktan, dertten kurtulan.

Onatkan: İyi, dürüst, temiz bir soydan gelen.

Onur: İnsanın kendine karşı duyduğu saygı, şeref, haysiyet. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar.

 Orun: 1. Özel yer. 2. Önemli bir görevlinin çalıştığı yer, makam. 3. Gizli, habersiz. 4. Huy, yaradılış.

Osman: 1. Bir tür kuş veya ejderha. 2. Hz. Muhammet'in damadı, üçüncü halife. 3. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu ve ilk hükümdarı.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Ozaner: Şakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen kimse.

Oytun: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

 

Ö Harfi

Ömer: 1. Yaşama, yaşayış, hayat, canlılık. 2. İkinci halife.

Ökten: 1. Akıllı, bilgili.2. Kahraman, cesur.

Ömür: Yaşama, yaşayış, hayat.

Önay: Ocak ayında doğan.

Öncü: 1. Kılavuz, rehber. 2. Önder. 3. Yeni bir görüş ve akım başlatan kimse.

Övgü: Birini ya da bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı.

Övünç: Övünmeye yol açan, övünülecek şey.

Özen: 1.Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, itina, ihtimam.

Özgü1.Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus. 2.Belli bir kimsede, şeyde veya türde bulunan, öze, has, mahsus.

Özgür: 1. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. 3. Başkasının kölesi olmayan. 4. Bağımsız.

Öney: Önde olan, önde gelen, üstün.

Öngü: 1. İlk, önce, önceki. 2. Direnme, inat.

Özol: "Özün değişmesin, olduğun gibi görün" anlamında kullanılan bir ad.

P Harfi

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.

Pakan: Ermişler, azizler.

Pakalın: Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.

Paki: Temizlik, saflık.

Poyraz: 1. Kuzeydoğudan esen soğuk rüzgâr. 2. Kuzey yönü.

Payidar: Kalıcı, sonsuza kadar yaşayacak olan.

Paker: Temiz, dürüst, iyi kimse.

Polat: Çelik

 

R Harfi

Rayet: Sancak, bayrak.

Recep: 1. Gösterişli, heybetli. 2. Arabi ayların yedincisi ve kutsal sayılan üç aylardan birincisi.

Rebi: İlkbahar.

Revan: 1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Reha: Kurtuluş, kurtulma.

Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

Rüya: 1. Düş. 2. Hayal; umut.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

 

S Harfi

Safa: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Samet: 1. Çok yüksek, ulu. 2. Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı.

Sefa: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Selcen: 1. Hareketli, coşkulu kimse. 2. İyi huylu ve maharetli.

Sertaç: Baş tacı, çok sevilen, sayılan kimse.

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.

Sinan: Mızrak, süngü.

Soner: Son doğan erkek çocuk.

Sonsuz: Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

Süleyman: 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

Süreyya: Ülker yıldızı.

Sümer: IV. bin yılın ikinci yarısında Aşağı Mezopotamya´da yaşamış olan kavim.

 

Ş Harfi

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şahan: Şahin

Şahin: Oldukça büyük boylu, yırtıcı kuş.

Şanlı: Ünlü, tanınmış kimse.

Şeref: Başkasının, birine gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, onur.

Şevket: Büyüklük, ululuk, yücelik, heybet.

Şenol: "Her zaman neşeli mutlu ol" anlamında kullanılan bir ad.

Şeren: Çevik, tez canlı.

 

T Harfi

Tanju: Türk hükümdarlarına Çinliler tarafından verilen san.

Tardu: Armağan, hediye.

Tarkan: 1. İslâmlıktan önce verilmiş vekil, vezir, bey gibi san. 2. Ayrıcalıklı, saygın kişi.

Tamerk: Güçlü, kuvvetli kimse.

Tansal: Şafakla ilgili, şafağa ait.

Taygan: Tek, eşsiz.

Tarık: Sabah yıldızı, Venüs.

Tayyip: 1. İyi, güzel, hoş. 2. Çok temiz.

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Tufan: 1. Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. 2. Şiddetli yağmur.

Turgay: Boz renkli, küçük, ötücü, tarlalarda yuva yapan bir tür serçe, toygar.

Tunga: 1. Görkemli, kuvvetli, muazzam. 2. Yiğit, kahraman. 3. Rütbe, unvan.4. Bir tür kaplan.

Tunç: Koyu kızıl renkte olan, bakır, çinko ve kalay alaşımı, bronz.

Turaç: Keklik cinsinden, eti yenen bir av kuşu.

Turalp: Genç, delikanlı yiğit.

Tunçhan: Güçlü, kuvvetli hükümdar.

 

U Harfi

Ulaç: 1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.

Ulaş: Amacına ermiş, isteğine kavuşmuş kimse.

Uluca: Üstte, üst derecede bulunan kimse, önder.

UluçYüce saygın kimse

Ulun: 1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.

Ulutay: Değerli, yüce ve benzersiz kimse.

Umut: Ummaktan doğan güven duygusu, ümit.

Umur: Görgü, bilgi, deneyim.

Utku: Üstünlük, zafer.

Uraz: Talih, şans.

Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Unan: 1. Sadakat, bağlılık. 2. Hak.

Uzel: Usta, becerikli kişi.

 

Ü Harfi

Ülker: Boğa takımyıldızı sınırları içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve etrafındaki gaz katmanı ile güzel görünüm veren yıldız kümesi, Yedikızkardeş, Süreyya, Pervin.

Ümit: Umut.

Ünsal: "Adın duyulsun, ünlen" anlamında kullanılan bir ad.

Üren: 1. Kurak, susuz yer. 2. Şimşek. 3. Soy.

Üstay: Ay gibi yüksek, yüce.

Üstün: Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan.

Ülgü: 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

 

V Harf

Vahit: Bir, tek.

Vafir: Çok bol.

Vargın: Ulaşan, isteğine erişen.

Vefa: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

Vergin: Verici, özverili kimse.

Vesim: Güzel yüzlü.

Vera: Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

Volkan: Yanardağ

Vural: "Vur ve al" anlamında kullanılan bir ad.

Vurgun: Birine tutkun, âşık.

 

Y Harfi

Yahya: "Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz.

Yakup: 1. Erkek keklik. 2. İbr. Takip eden, izleyen.

Yalkı: 1. Yalın, tek. 2. Işın

Yalım: 1. Alev, ateş. 2. Kılıç, bıçak vb.nin kesici yüzü. 3. Kaya. 4. Sarp yer, uçurum. 5. Şimşek. 6. Kuvvet, kudret. 7. Orun, derece. 8. Çalım, gurur; onur.

Yalınay: Gösterişsiz, sade kimse.

Yasin: Kur'an- Kerim’in bir suresi.

Yekta: Tek, eşsiz, benzersiz.

Yetener: Olgun erkek.

Yiğit: 1. Güçlü, yürekli, kahraman, alp. 2. Delikanlı, genç erkek. 3. Gözü pek, düşüncelerini açıkça söylemekten çekinmeyen kimse.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Yunus Emre: Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan. Emre: 1. Âşık, tutkun. 2. Halk şairi. 3. Kardeş. 4. Arkadaş.

Yusuf: 1. İnleyen, ah eden.2. İnilti.

Yüksel: "Yükseklere çık, yücel, başarı kazan, ilerle" anlamında kullanılan bir ad.

Yüsra: 1. Sol taraf. 2.Kolaylık.

 

Z Harfi

Zafer: 1. Amaca ulaşma, başarı. 2. Düşmanı yenme, üstün gelme, utku.

Zamir: 1. İç, iç yüz. 2. Yürek, vicdan. 3. Gönülde gizli olan sır. 4. Adın yerini tutan sözcük.

Zekeriya: Erkek.

Zeki: Anlayışlı, kavrayışlı, zekâ sahibi.

Zeyrek: 1. İlgi çekici. 2. Eli uz, usta. 3. Akıllı, zeki.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

Zoral: "Zoru başar" anlamında kullanılan bir ad.

Zorlu: 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı. 4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.

 

Dünyaya getirdiğiniz bebeğinize isim koymak, onun yaşamı boyunca kullanacağı ismi seçmek çok da kolay değil.  Bu süreçte bebeğinize daha kolay isim seçmek için Erkek Bebek İsimleri yazımıza göz gezdirebilir, hazırladığımız listeden içinize en çok sinen isme karar verebilirsiniz.