Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

2021'in En Popüler Unisex Bebek İsimleri

2021'in En Popüler Unisex Bebek İsimleri

Bebeğinizin cinsiyetini öğrendikten sonra şimdi sıra  isim bulmaya geldi.  Anne baba olarak bebeğinize anlamlı olduğu kadar popüler  bir isim bulmak istiyor olabilirsiniz. İsimlerin kişilik ve karakter gelişimi üzerinde etkisi bulunur. Uzmanlara göre, kişinin karakter gelişiminde ve ruhsal olgunlaşmasında ona hitap etme biçimi büyük rol oynar. Bu nedenle bebeğinize seçeceğinizin ismin, onun kişiliğinde etkili olabileceğini unutmayın.

Zor ama bir o kadar keyifli bir uğraş olan bebeğinize isim bulma sürecinde sizin için 2021'in En Popüler Unisex Bebek İsimlerinden oluşan bir liste hazırladık. Hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilen isimleri listemizden seçebilirsiniz. İşte 2021'in En Popüler Unisex Bebek İsimleri ve anlamları…

 

A Harfi

Adar: 1. Erginlik, olgunluk. 2. Süre, zaman. 3. Arkadaş, taraftar, omuzdaş, yandaş. 4. Mart ayı.

Armağan: 1. Birini sevindirmek, mutlu etmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Andaç: 1.Ajanda. 2. Yadigar

Ahter: 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.

Alaz: Alev, yalaz.

Algün: Günün henüz kızıl olan durumu.

Aran: 1. Kuytu, sıcak yer. 2. Yayla. 3. Düzlük, ova, kışlak. 4. Ilımlı, uyumlu, uygun.

Araz: 1. Esenlik, mutluluk. 2. Sel, akıntılı su. 3. Bir tür ot. 4. Soğuk. 5. Belirti, işaret.

Arsal: 1. Arı gibi temiz, çalışkan. 2. Kumral.

Araz: 1. Esenlik, mutluluk. 2. Sel, akıntılı su. 3. Bir tür ot. 4. Soğuk. 5. Belirti, işaret.

Aşkın: 1. Belli bir süreyi aşmış, ötesine geçmiş.2. Benzerlerinden üstün.3. Çok, fazla.

Azer: Ateş.

 

B Harfi

Bengi: Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî.

Bereket: 1. Bolluk, gürlük, ongunluk. 2. Yağmur.

Beren: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı. 3. Tanınmış.4. Kadife kumaş.

Berin: 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.

Beyhan: Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen.

Bilgin: Bilimsel bir konuda derin bilgisi olan, âlim.

Birge: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. 3. Kuma, ortak.

Birsel: Hareketli, canlı.

Büke: 1. Ejderha, büyük yılan. 2. Akıllı, bilgili.

Bürkan: Volkan, yanardağ.

 

C Harfi

Canay: Şirin, tatlı kimse.

Candan: İçten, yürekten, gönülden, samimi.

Candaş: Can dostu.

Candeğer: Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.

Canfeza: Türk müziğinde çok az kullanılmış bir birleşik makam.

Cannur: Nurlu olan kimse.

Cansel: Özü taşkın olan kimse.

Canöz: Kişinin özü.

Cemre: Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

Cihan: 1.Evren. 2. Dünya.

 

Ç Harfi

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çağman: Çağın insanı.

Çakar: 1. Kıvılcım. 2. Şimşek. 3. Yaman, görmüş geçirmiş kimse.

Çakın: 1. Şimşek, kıvılcım. 2. Mavi gözlü.

Çapan: 1. Ceket. 2. Engelli, tehlikeli. 3. Düğün yemeği yapan aşçı. 4. Alkış, el çırpma.

Çavlan: Büyük çağlayan.

 

D Harfi

Dalan: 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

Dalay: Deniz.

Dalga: Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket.

Darcan: Aceleci, sıkıntılı.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Devrim: Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.

Dinçay: Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

Duha: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-I Kerim'de sure.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

 

E Harfi

Ecmel: Çok güzel, yakışıklı.

Ediz: Ulu, yüce, değerli kimse.

Efdal: 1.Erdemli. 2.Tercih edilen.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Eldem: 1. Yumuşak başlı, uyumlu.2. Cana yakın.

Emek: 1. Uzun, yorucu ve özenli çalışma. 2. Bir işin yapılması için harcanan beden ve kafa gücü.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

 

F Harfi

Fikret: 1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.

Feza: 1. Uzay. 2. Geniş alan. 3. Geniş ova.

Ferhan: 1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun.

Feray: Ay ışığı, ayın parlaklığı.

 

G Harfi

Gökçe: 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.

Göksel: Gökle ilgili, semavi.

Gökşen: Gök gibi şen olan kimse.

Günce: Günlük.

Günden: Uysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.

Gündüz: Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü.

Güray: Etrafa çokça ışık ve aydınlık saçan

 

H Harfi

Hasret: Özlem, özleyiş.

Haziran: Yılın altıncı ayı.

Haslet: İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy.

Huzur: 1.Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç.

Hüray: Hür-ay. Ay gibi özgür, ay kadar bağımsız.

Hürriyet: Özgürlük, bağımsızlık, serbestlik.

 

İ Harfi

İçten: Yürekten, candan, samimi.

İklim: 1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu. 2. Ülke, diyar. 3. Çevre, ortam.

İlgi: İki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.

İlke: 1. Temel düşünce, temel kanı.2. Temel bilgi. 3. Davranış kuralı.

İlkim: İlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

İmran: 1. Evine bağlı, evcimen. 2. Hz. Meryem'in babasının adı.

M Harfi

Meriç: Kuş iskeleti.

Merih: 1. Ateş rengi.2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Mengü: Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.

Miraç: 1. Yükselme, çıkma. 2. Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Mutlu: Mutluluğa ermiş olan, mesut.

 

Ö Harfi

Ödül: 1. Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat. 2. Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan.

Ömür: Yaşama, yaşayış, hayat.

Önay: Ocak ayında doğan.

Örün: 1. Açık renkli, beyazımsı. 2. Gökyüzünün açık, aydınlık durumu. 3. Çadırın tepesinde, aydınlanma için bırakılan açıklık. 4. Pencere.

Övünç: Övünmeye yol açan, övünülecek şey.

Özden: 1. Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. 2. İçten, candan, samimi.

Özgü: 1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.

 

P Harfi

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.

 

R Harfi

Reha: Kurtuluş, kurtulma.

Revan: 1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

Rüya: 1. Düş. 2. Hayal; umut.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

 

S Harfi

Sada: Seda. Ses.

Sargın: İçten, yürekten.

Saygın: Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber.

Selen: 1. Müjde.2. Varlık, bolluk.

Serin: 1. Hafifçe soğuk. 2. Hoşgörülü, sabırlı.

Sevkal: "Her zaman sev" anlamında kullanılan bir ad.

Sezgi: Sezme, anlama yeteneği, seziş.

Sezgin: Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.

Sonsuz: Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

Soyhan: Han soyundan gelen kimse.

Süreyya: Ülker yıldızı.

Sümer: IV. bin yılın ikinci yarısında Aşağı Mezopotamya´da yaşamış olan kavim.

 

Ş Harfi

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şeniz: Mutlu, sevinçli bir iz bırakan kimse.

Şenkal: "Her zaman neşeli kal" anlamında kullanılan bir ad.

Şenol: "Her zaman neşeli mutlu ol" anlamında kullanılan bir ad.

Şeref: Büyüklük, ululuk, üstünlük.

 

T Harfi

Tamay: Ayın bütün durumu, dolunay.

Tanal: Şafak gibi aydınlık insan.

Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir.

Tanay: Şafak gibi aydınlık insan.

Tangün: Şafakla başlayan aydınlık gün.

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Tutkun: 1.Gönül vermiş, meftun, meclup. 2.Bir şeye alışmış, bağlanmış, düşkün.

Tümay: Dolunay.

Tüvana: Kuvvetli, dinç, canlı..

 

U Harfi

Uğur: 1. Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı.2. Bu nitelikte olduğuna inanılan şey.3. İyilik, şans, talih, baht. 4. Fırsat, tesadüf.

Umar: Çare

Umut: Ummaktan doğan duygu, ümit. Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey.

Uysal: Başkalarına kolayca uyabilen, sözlerini dinleyip karşı gelmeyen, yumuşak başlı.

 

Ü Harfi

Ülker: Boğa takımyıldızı sınırları içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve etrafındaki gaz katmanı ile güzel görünüm veren yıldız kümesi, Yedikızkardeş, Süreyya, Pervin.

Ülfet: Alışma. Tanışma, görüşme.

Ülkü: Amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal.

Üstün: Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan.

Ünal: "Adın duyulsun, tanın, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.

 

V Harfi

Varlık: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

Vefa: Sevgiyi sürdürme, sevgi, dostluk bağlılığı.

Vera: Günah ve haramdan kaçmak için şüpheli şeylerden uzaklaşma, takva.

Vesamet: Güzellik, güzel olma, güzel yüzlü olma.

Vicdan: Kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

 

Z Harfi

Zafer: 1.Savaşta kazanılan başarı. 2.Yengi.3.Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.

Zarif:1.Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli. 2.Güzel, hoş, albenili.

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

Zişan: 1. Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

Dünyaya getirdiğiniz bebeğinize isim koymak, onun yaşamı boyunca kullanacağı ismi seçmek çok da kolay değil.  Bu süreçte bebeğinize daha kolay isim seçmek için Unisex Bebek İsimleri yazımıza göz gezdirebilir, hazırladığımız listeden içinize en çok sinen isme karar verebilirsiniz.