Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Anneler ve Kızları Arasındaki Bağ

Hamileliğin hissedildiği ilk andan itibaren anne-bebek arasında duygusal bağ oluşur. Doğum ile birlikle göbek kordonu kesilerek anne ile fiziksel bağı kopan bebek kendini anne karnındaki gibi güvende hissetmek için anneye sımsıkı sarılır ve aradaki bağ gittikçe daha da kuvvetlenir. Anneler ve kızları arasındaki bağ, anne çocuk arasındaki ilişkiler arasında oldukça özel bir yere sahiptir.

Anne-kız ilişkisi

Bebek için anne, karşılıksız seven, şefkat ve bakım veren bir figürdür. Bebeğin ilk bağlandığı ve ona birincil bakımı veren kişi olan anne, aynı zamanda çocuğun hayatta kalabilmesini sağlayacak olan yaşam becerilerini öğrenmesindeki en etkili kişidir. Anne ile sıcak, sevgi dolu ve güvenli bir bağlılık ilişkisi kurmak, çocuğun ileride kendisini, dünyayı ve diğer insanları olumlu şekilde algılamasını sağlar. Annenin çocuğuyla kurduğu iletişim tarzı, çocuğun çevresiyle kurduğu iletişimin temellerini oluşturur.  Tüm bu anne-çocuk arasındaki ilişki içinde, anne ile kız çocuk arasında çok özel bir bağ bulunur.

Bir kız çocuğunun hayatındaki en değerli ilişki, belki de annesi ile kurduğu bağdır. Yapılan bazı araştırma ve çalışmalar, anne-kız ilişkilerinin, ebeveyn-çocuk ilişkileri arasındaki en güçlü ilişkiler olduğunu ortaya koyar.  Bir kız çocuğunun annesi ile geliştirdiği ilişki, aslında onun hayatı boyunca etrafındakilerle kurabileceği her türlü ilişkinin de temel taşını oluşturur.

Kız çocuğunun hayatının ilk günlerinden itibaren annesi ile kurduğu bağ, bir anlamda başkalarıyla bağlantısını belirleyen bir içsel bağlanma modelidir. Özellikle annenin ruh sağlığının, kız çocuğu üzerinde büyük etkisi vardır. Bu nedenle annelerin dikkat etmesi ve sorumlu davranması gerekir.

Anneler ile kızları arasındaki bu sıkı bağ nasıl oluşur?

Doğumun ardından annenin bebeğini kucağına alması ile aralarındaki ilk bağ oluşmaya başlar. Bu bağın kuvvetlenmesi için annenin bebeği ile sık sık konuşması, ona sevgisini göstermesi ve ten tene temas etmesi faydalı olur. Anne kız çocuk arasındaki bağ, oluşum aşamaları ise şu şekilde gözlemlenebilir;

 • Bir annenin kız çocuğunu büyütürken geçirdiği her aşama kendi gelişim aşamalarının bir yansıması şeklindedir. Anne kızını büyütürken ister istemez bu aşamalardan geçer.
 • Kız bebek gelişiminin bazı aşamalarında annesini örnek alır.
 • Anne de bebeğinin gelişimi ile anneliğini şekillendirir. Kızıyla özdeşim kurarak onun ilgi ve ihtiyaçlarını hisseder.
 • İşte bu empatik bağ sayesinde anne ile kızları arasında o sımsıkı bağ oluşur.

Kız bebeklerin kimlik oluşumunda annenin rolü nedir?

Bir bebeğin kişiliğinin oluşumunda çevresindeki kişilerin etkisi büyüktür. Tabii ki onu en çok etkileyen kişi annesidir çünkü onun duygu dünyasına en çok annesi dokunur. Kız bebeklerin kimlik oluşumunda annenin oynadığı diğer roller ise şunlardır;

 • Kız bebeklerde bedensel benzerlikler nedeniyle anne ile etkileşim oldukça güçlüdür. Anne ile ne kadar engelsiz ve sorunsuz bir ilişki yaşanır ise bebeğin kişilik gelişimi o kadar kuvvetli ve sağlıklı olur.
 • Erken bebeklik döneminde bebeğin yeterince sevgi görmesi, annesine güven duyması, kendini değerli hissetmesi kimlik oluşumunun sağlam temellere oturmasına yardımcı olur.

Kız bebekler annenin psikolojisinden daha çok etkileniyor

Anne ve kız bebek arasındaki bağ için yapılan araştırmalar şu verileri ortaya koymaktadır;

 • Annelerinden kendi doğum hikâyelerini dinleyen kız çocuklarının, daha az dinleyenlere göre öz güvenlerinin daha yüksek olduğu ve anneleriyle kuvvetli bir bağ kurdukları gözlemlenmiştir.
 • Yine yapılan başka bir araştırmaya göre kız bebeklerin kucağa alındığında yüzünü etrafa dönmek yerine anneye doğru dönmeyi tercih ettikleri gözlemlenmiştir.

Kız çocuğu ile anne arasındaki ilişki nasıl olmalı?

Anne-kız ilişkisi karşılıklı öğrenme ve etkileşim içerdiği için, dinamik bir yapıya sahiptir ve bu da ikili arasındaki yakınlığın artmasına yardımcı olur. Bebeklik ve çocukluk dönemiyle birlikte zaman ilerledikçe anne-kız ilişkisi de bazı önemli dönemlerden geçer. Bu süreçler, anne-kız arasındaki ilişkiyi farklı bir boyuta taşır ve birbirlerine bakış açıları da olumlu ya da olumsuz yönde değişebilir.

Kız çocuğunun yetiştirilmesinde annenin rolü çok önemlidir. Peki kız çocuğu ile anne arasındaki ilişkinin nasıl olması gerekir?

 • Anne-çocuk ilişkisinin sağlıklı olması için annenin ilgi ve korumayı sürekli, tutarlı ve dengeli bir şekilde vermesinin önemi büyüktür.
 • Sağlam karakterli ve huzurlu bir kız çocuk yetiştirmek için, anne kızına kesintisiz ilgi, aşırı olmayan koruma sağlamalıdır.
 • Annenin tüm sorumlulukları üzerine alması ve aşırı korumacı tutumu, kız çocuğunun sorun çözme becerisi geliştirmesini engelleyebilir. Bu nedenle annenin, çocuğuna büyürken mutlaka sorumluluk vermesi ve çocuğun sorun çözme alışkanlığı kazanmasını sağlaması gerekir.
 • Kız çocukları büyüdükçe anneden bağımsızlaşmaya başlar. Özellikle ergenlik döneminde önceden kurulan bağ bir miktar zayıflayabilir ve bazı çatışmalar başlayabilir. Bu normaldir. Annenin bu döneme hazırlıklı olması ve kızının bir miktar bağımsızlaşmasına izin vermek gerekir.  Annenin bu izni vermemesi kız çocuğunun daha çok uzaklaşmasına ve arada çatışma yaşanmasına neden olabilir.
 • Sosyal ve duygusal açıdan sağlıklı bir gelişim için annenin, kız çocuğunun ihtiyaçlarına duyarlı olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda kız çocuğunun ihtiyaçlarını zamanında ve gereği kadar, dozunda, kararında karşılaması psikolojik sağlamlık açısından önemlidir.
 • 0-2 yaş arasında anne ile kız arasında sağlıklı bir bağın oluşması, sonraki yıllarda ve süreçlerde ilişkinin daha rahat kurulmasını sağlar. Bu nedenle bu dönemde ihtiyaçlarının karşılandığı, aşırı korunmadığı ortamlarda kız çocuğu kendini güvende ve rahat hissetmelidir. Ancak anne, kız çocuğunu aşırı korumaktan kaçınmalı, gereğinde kalkmayı öğrenmesi için düşmesine izin vermelidir.  

 

 

 

Kaynaklar