Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Bebeğinize Hayvanları Basit Çizimlerle Öğretin

Bebekler 6. ayından sonra parmaklarını kullanabilir, 8. aydan sonra ise boya kalemleri ile basit çizimler yapabilir. Bebeğinizin hem yaratıcılığını geliştirmek hem de hayvanlar âlemini ona eğlenceli bir şekilde öğretmek için bu basit çizimlerden yararlanabilirsiniz.

İşte adım adım açıklamalı basit hayvan çizimleri

BALIK

 

1.     Önce kağıdın ortasına büyük bir üçgen çizin.

2.     Üçgenin dik kenarını içeriye doğru hafifçe yuvarlayın.

3.     Kuyruğu için büyük üçgenin ortasına bitişik küçük bir üçgen daha çizin. Üçgenin sadece iki kenarının üstüne bastırarak belirginleştirin.

4.     Bu üçgenin kenarlarından içe doğru tekrar aynı şekilde üçgen çizip iki kenarını belirginleştirin.

5.     Balığın gövdesi belirginleştikten sonra gözü için küçük bir yuvarlak ağzı için bir çizgi çizin.

6.     Gözün sağ tarafından ters C çizin.

7.     Balığınızı istediğiniz renkte boyayın. 

TAVUK 

 

1-    Önce büyük bir yumurta çiziyormuş gibi bir elips çizin.

2-    Elipsin içinde üst kısmına bir yuvarlak çizerek tavuğun kafasını çizin

3-    Aynı şekilde elipsin sol alt köşesine küçük bir yuvarlak daha çizin. Bu da civciv olacak.

4-    Tavuğun kafası için çizdiğiniz yuvarlağın içine 2 adet yuvarlak daha çizerek gözlerini oluşturun.

5-    Kafasının üstüne 3 tane yarım yuvarlak çizerek tavuğun ibiğini çizin.

6-    Burnu için sivri bir üçgen yapın.

7-    Ayni şeyi civcivin göz ve burnu için de yapın.

8-    Kanadı için ağız kısmından aşağıya doğru büyük bir ters C çizin ve devamında 6 adet parmak çizer gibi kanadını tamamlayın.

9-    Hem tavuğun hem de civcivin ayaklarını çizerek resminizi tamamlayın ve boyayın.

KUZU

1-    Kuzunun gövdesi için yan yatmış bir yumurta gibi elips çizin.

2-    Elipsin sol tarafına biraz içine girecek şekilde küçük bir yuvarlak çizin.

3-    Gövdesi oluşan kuzunun kıvırcık tüylerini yapmak için çizginin etrafından küçük küçük yarım daireler çizin.

4-    Yüzüne gözlerini, burnunu ve ağzını çizin.

5-    Kafasının iki yanına kulaklarını çizin.

6-    Önce iki ayağını sonrada yandan görünen diğer ayağını şekildeki gibi çizin.

7-    Kulaklarının, gözlerinin, burnunun ve ayaklarının içini boyayarak çiziminizi tamamlayın.

KELEBEK

1-    Kâğıdın ortasına küçük bir yuvarlak ve bu yuvarlağa bitişik olarak ince bir havuç şeklinde resimdeki şekli çizin.

2-    Kanatları için her iki yana doğru yuvarlak çizin.

3-    Bu iki yuvarlağın altına yuvarlağa yakın ama yarısı görünen 2 yuvarlak daha çizin.

4-    Üstteki yuvarlakların içine aynı yuvarlağın biraz daha küçüğünü çizin.

5-    Alttaki yuvarlakların için ise 2 adet küçük yuvarlak çizin.

6-    Kafasının üstüne antenlerini çizmek için yukarıya doğru kıvrılan 2 küçük çizgi ve üstüne 2 küçük yuvarlak çizin.

7-    Şimdi kelebeğinizi istediğiniz renkte boyayabilirsiniz.

PENGUEN

1-    Büyük bir dikdörtgen çizin ve alt taraftaki bölüm biraz daha uzun olacak şekilde diktörtgeni ikiye bölün.

2-    Dikdörtgenin köşelerini yuvarlayın ve aşağıya doğru biraz daraltın.

3-    Üst bölümün içine gözleri için iki yuvarlak çizin ama sağ taraftaki diğerinden biraz daha büyük olsun. Sol taraftaki ise çizginin biraz dışına çıksın.

4-    Gözlerinin ortasına havuç şeklinde bir burun yerleştirin.

5-    Alttaki daralan bölüme kanatlarını çizin. Bunun için sağ tarafa su damlası sol tarafa ise sadece bir yarım ay şekli çizin.

6-    Gözlerinin içine küçük yuvarlaklar çizip içini boyayın.

7-    Ayaklarını ve kuyruğunu da şekildeki gibi çizdikten sonra pengueniniz boyayabilirsiniz.

KAPLUMBAĞA

1-    Kâğıdın ortasına büyük bir elips çizin.

2-    Elipsin alt kısmından bir çizgi çekip ikiye bölün ve geri kalan kısmı silin.

3-    Oluşan şeklin sağına kaplumbağanın kafasını şekildeki gibi çizin.

4-    Kafasının içine gözünü ve ağızını çizin.

5-    Önce görünen iki sonra da arkada kalan diğer ayaklarını çizin.

6-    Kabuğuna yarım ve tam dikdörtgenler çizerek kabuk desenini oluşturun.

7-    İçini boyayarak çiziminizi tamamlayın.

BALİNA

1-    Önce kâğıdın altına deniz dalgalarını çizin.

2-    Dalgaların içinden yukarıya doğru yarım bir yuvarlak çizin ve devamında ise S harfi oluşacak şekilde çizgiyi yukarıya doğru uzatın.

3-    Kuyruğunu tamamlamak için S harfinin devamından şekildeki gibi çizgiyi devam ettirin.

4-    Kuyruğun içini küçük çizgilerle tarayın.

5-    Gözleri için iki küçük yuvarlak çizin ve içlerini doldurun.

6-    Ağzını da çizdikten sonra tepesine 3 çizgi çizin ve şekildeki gibi su fışkırtma bölgesini tamamlayın.

7-    İstediğiniz renkleri kullanarak resminizi tamamlayın.

ZÜRAFA

1-    Kâğıdın sol üst köşesine küçük bir elips çizin.

2-    Biraz daha büyük bir elipsi kâğıdın ortasına çizin ve elipsler arasına aşağıya doğru daralan iki çizgi çekin.

3-    Kafasının üzerine kulakları, burnu ve gözü için yuvarlaklar çizin.

4-    Boynuna şekildeki gibi kurdelesini çizin.

5-    Ayakları için yanlara doğru açılan 4 tane dikdörtgen çizin.

6-    Kuyruğu için bir çizgi çekin ve ucuna bir üçgen çizin. Üçgenin içini ince çizgilerle tarayın.

7-    Gövdesine irili ufaklı yuvarlaklar çizerek üzerindeki benekleri yapın ve çiziminizi tamamlayın.

TAVŞAN

1-    Kâğıdın alt kısmına büyük bir üçgen, onun hemen üstüne ise daha küçük bir üçgen çizin.

2-    Üçgenlerin köşelerini yuvarlayın.

3-    Üsteki üçgenin çizgilerini yukarıya doğru devam ettirin ve kulaklarını çizin.

4-    Burnunu, gözlerini ve ağzını çizin.

5-    Burnunun kenarlarından her iki yana doğru çizgiler çekerek bıyıklarını çizin.

6-    Ön ve arka ayaklarını ve kocaman ponpon kuyruğunu şekildeki gibi çizin.

ÖRDEK

1-    Ördeğin gövdesi için tıpkı göze benzeyen bir şekil çizin.

2-    Sol üst köşeye ördeğin boynu için yukarı doğru daralan bir dikdörtgen çizin ve üstünü yuvarlayın.

3-    Ağzı için küçük bir üçgen çizin.

4-    Boynuna yanlamasına 2-3 çizgi çizin.

5-    Kanadını belirginleştirmek için gövdesinin ortasından kuyruğuna doğru aşağıya doğru kıvrılan bir çizgi çizin.

6-    Kuyruk ucunu şekildeki gibi belirginleştirin.

7-    Bacaklarını da 2 tane V harfi çizip gövdesine ekleyerek çiziminizi tamamlayın.

CİVCİV

1-    Kâğıdın ortasına üst üste iki yuvarlak çizin ama üstteki alttakinden biraz daha büyük olsun.

2-    Kuyruğu için ikinci yuvarlağın altından dar ve uzun bir üçgen çizin.

3-    Kanadını da ekledikten sonra başının üstündeki tüyler için sola doğra küçük çizgiler atın.

4-    Gagası için üstteki yuvarlağa bitişik olarak yarım ay şekli çizin.

5-    Gagasının biraz gerisine gözü için bir yuvarlak çizin.

6-    Bacakları için iki düz çizgi altına ters C çizin ve kuş resminizi tamamlayın.

ARI

1-    Önce arının kafası için tam bir yuvarlak çizin.

2-    Yuvarlağın sol alt köşesine yapışık olarak bir elips çizin ama yuvarlaktan daha küçük olsun.

3-    İğnesi ve kuyruğu için aynı büyüklükte üçgenler çizin.

4-    Gözlerini elips şeklinde çizin ama sol taraftaki sağ taraftakinden daha büyük olsun. Gözbebeklerini iki küçük nokta ile belirginleştirin.

5-    Kanatları için şekildeki gibi 2 adet gözyaşı şekli çizin. Sol taraftaki kanat sağ taraftakinin altına girsin.

6-    Kanatların içinde yukarıdan başlayarak aşağıda aynı noktada birleşecek birkaç çizgi çizin.

7-    Şimdi arınızı istediğiniz şekilde boyayabilirsiniz.

FİL 

1-    Kâğıdın üst tarafına şekildeki gibi önce alçalan sonra yükselen ve tekrar alçalan bir çizgi çizin.

2-    Çizginin bitiminden büyük bir ters C yaparak filin bir kulağını çizin.

3-    Gözleri için iki küçük nokta yapın.

4-    Gözlerin biraz daha üstüne denk gelecek şekilde ikinci kulağını çizin.

5-    İlk çizdiğiniz çizginin altından aynı hizada bir çizgi daha çizerek filin hortumunu oluşturun.

6-    Hortumun bitimine yukarıya doğru kıvrılan üçgenler çizerek dişlerini yerleştirin.

7-    Hortumun bitiminden aşağıya doğru inerek ilk ayağını çizin.

8-    Kulağının bitiminden başlayarak önce yuvarlak sonra aşağıya doğru inen bir çizgi çizin.

9-    Gövdesi ve iki bacağı belirginleşen filin gövdesini ayakları ile birleştirin.

10-  Tırnaklarını ve kuyruğunu da ekleyerek fil çiziminizi tamamlayın.

EŞEK

  1. Kafası için bir elips çizin ve bir çizgi ile ikiye bölün. Çizginin üst kısmına gözlerini alt kısmına ise burnu ve ağzını çizin.
  2. Kulakları için kafasının üstüne bir V harfi çizin. Dışarıya doğru yuvarlayarak kafasının üzerinde birleştirin.
  3. Kafanın altında biraz boşluk bırakıp gövdesini oluşturacak bir yarım daire çizin.
  4. Kafası ile gövdesini aşağıya doğru çizdiğiniz iki çizgiyle birleştirin.
  5. Gövdesinin alt kısmına bacaklarını şekildeki gibi çizin.
  6. Kuyruğu için aşağıya kıvrılan bir çizgi ve ucuna bir yuvarlak çizin.
  7. Kâğıdın altına küçük kısa kısa çizgiler çizerek çimen yapın ve resminizi boyayın.