Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Bebek Gelişiminde Geniş Aile

Aile, bebeğin ilk etkileşime geçtiği, taklit yoluyla ilk becerilerini geliştirdiği ve davranış kalıpları geliştirdiği ortamdır. Bebek gelişiminde ailenin rolü de bu açılardan çok önemlidir. Özellikle şehir hayatının bir parçası olan ebeveynler için sadece çekirdek aile değil, geniş aile daha da değerli bir yere sahiptir. Çünkü anne babanın çalıştığı ve hızlı bir yaşam temposunun içerisinde olduğu şehir yaşamında geniş aile hem ebeveynlerin destekçisi olur hem de gösterdikleri ilgi ile bebeğin gelişimine katkı sağlar. 

Geniş Aile Bebeğin Hangi Kabiliyetlerini Destekler?

Bebeğiniz kendisi için yeni olan kavramları birçok şekilde öğrenebilir. Bu öğrenme türleri içerisinde bebeğinizin bilgileri en kolay şekilde kabul edeceği yöntem ise etrafını gözlemlemesidir. Bebeğiniz, çevresini büyük bir merakla gözlemler, yeni olan her hareket ya da sesi taklit eder ve eğlenerek öğrenir. Bebek gelişiminde geniş ailenin etkileri de bebeğinizin bu keşif duygusu sebebiyle büyük önem kazanır. Bebek, geniş ailede daha fazla kişi ile iletişim kurabilir, duygusal olarak desteklenebilir ve doğal bir süreç içerisinde duygusal gelişimini sağlayabilir. Ailenin bebek gelişimine etkisi; birçok başlıkta ele alınabilir.

İletişim Kurma Becerisi Gelişir

Bebeğiniz paylaşım, grup bağı ve iletişim gibi sosyal becerileri aile içerisinde kazanabilir. Aile üyeleri ile kuracağı sevgi, şefkat ve hoşgörüye dayalı iletişim, onun sosyal gelişimine yardımcı olur. Bebeğiniz, aile ilişkilerini gözlemler ve bu yolla iş birliği yapmayı, yardım etmeyi, empati kurmayı öğrenebilir. Sevgi dolu bir aile ile birlikte kaliteli vakit geçiren bebeğiniz ileriki yaşamında bu davranışları kendi hayatına uygulayabilir. Duygularını nasıl yönetebileceğini, arkadaşlık kurmayı ve karşılaştığı zorluklarla başa çıkmayı da geniş aile içerisinde öğrenebilir. Böylece güçlük yaşamadan sosyal hayatta var olabilmenin ilk adımlarını atar.

Dili Kullanma Yeteneği İlerler

Bebek gelişimi açısından geniş ailenin etkisi, anne babanın yorgun hissettiği zamanlarda daha da belirgin şekilde ortaya çıkar. Aile üyeleri, bebekle vakit geçirerek el ya da çıngırak sallama ve kaşık tutma gibi beceriler kazanmasına destek olur. Motor gelişimin yanı sıra bebek gelişiminde ailenin etkileri en fazla dil gelişiminde gözlemlenir. Bebek, geniş aile içerisinde birçok kelimeyi farklı tonlama ve ses tonu ile işitebilir. Bu da bebeğin dil gelişiminin hızlanmasına yardımcı olur.

Problem Çözme Becerisi Kazanır

Aile bireylerinin problemlere yaklaşımı, bebeğinizin problem çözme becerisini geliştirmesine yardımcı olur. Kuzenleri ya da kardeşi arasında bir sorun yaşadığı zaman, daha önce gözlemlediği davranışları uygulayarak öğrendiklerini tecrübe eder. Kısacası geniş aileniz ile kaliteli zaman geçiren bebeğinizin dünyayı algılama ve uygun yaklaşım sergileme becerisi gelişir. Akıl yürütme ve problem çözme becerilerinin oluşumu da bebeğinizin bilişsel zekasını destekler.

Paylaşmayı Öğrenir

Paylaşmak, çocuklar için kabul etmesi zaman alan sosyal bir beceridir. Ancak sık sık denemeler yaparak paylaşmayı kabul edebilirler. Bu denemeleri yapmak için çocukluk dönemini beklemeye gerek yoktur. Bebekler, bir eşyayı elle kavramaya başladıkları dönemden itibaren öğrenme pratikleri yapabilirler. Geniş aile de çocuklara bu öğrenme pratiklerinin yapılabileceği bir ortam sağlar. Bebekler önce oyuncaklarını, sonra da yaşam alanlarını paylaşmayı ve diğer insanların sınırlarını kabul etmeyi öğrenebilirler.