Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Değişik ve İlginç Erkek Bebek İsimleri

Değişik ve İlginç Erkek Bebek İsimleri

Gün gelip çattı, doğacak bebeğinize isim arıyorsunuz. Siz de her anne baba gibi bebeğinizin hayatı boyunca taşıyacağı ismi seçerken çok heyecanlı olabilirsiniz. Seçeceğiniz erkek bebek isminin anlamı kadar değişik ve ilginç olması da sizin için önemli olabilir. Öyleyse sizler için alfabetik sıraya göre hazırladığımız Değişik ve İlginç Erkek Bebek İsimleri listemizi okumalısınız.İşte size hem güzel hem de ilginç erkek bebek isimleri ve anlamları… 

 

Değişik ve İlginç Erkek Bebek İsimleri

 

A Harfi

Abay: 1. Beceri. 2. Seziş, anlayış. 3. Büyük erkek kardeş.

Adal: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

Agâh: Bilen, bilgili, haberli, uyanık.

Agir: Ateş.

Akad: Doğruluğuyla, dürüstlüğüyle tanınmış kimse.

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akan: 1. Bir yerden bir yere doğru akan, giden. 2. Çeşme, pınar.

Akarsel: Akan sel.

Akay: Parıltılı ay, ışıklı ay.

Akbaran: Yağmur.

Akbora: Genellikle arkasından yağmur getiren sert ve şiddetli fırtına gibi olan temiz ve dürüst kimse.

Akdemir: Dövme demir.

Akdeniz: Kuzeyde Avrupa, doğuda Asya, güneyde Afrika ile kuşatılan deniz.

Akel: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse.2. Eli uğurlu olan kimse.

Akmeriç: Meriç nehri gibi saf ve temiz olan.

Aköz: Özü temiz, doğru olan kimse.

Akpolat: Çelik gibi kuvvetli ve sert olan.

Aksel: "Sel gibi ak" anlamında kullanılan bir ad.

Akşın: 1. Az beyaz, beyazımsı. 2. Kıllarında ve gözlerinde bazen de derisinde doğuştan boya maddesi bulunmadığı için her yanı beyaz olan hayvan veya insan.

Aktan: Parlak, aydınlık sabah.

Alaz: 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet.

Algın: 1. Güçlü, iyi, güzel, sıcakkanlı, sevimli. 2. Sevdalı, âşık, vurgun. 3. Hızlı akan su. 4. Cılız, zayıf.

Altınöz: Soyu üstün nitelikli, değerli olan kimse.

Altunç: Kırmızı tunç.

Ama: Erişilmek istenen sonuç, maksat, gaye, hedef.

Aral: 1. Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk, takımada. 2. Sıradağlar.

Arden: 1. Sabırsız, istekli. 2. Bolluk, bereket 3. Yüce makam 4. Işıl ışıl parlayan.

Ardıç: Servigillerden, güzel kokulu yapraklarını kışın da dökmeyen, yuvarlak kara yemişleri ilaç olarak kullanılan bir ağaççık.

Aren: Farsça: Parlak renkteki kum tanesi. Hititçe: Işık

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Arınç: 1. Temiz, saf, arı. 2. Barış, huzur.

Arman: 1. Dürüst, doğru, güvenilir kimse. 2. İstek. 3. Özlem.

Atabey: Selçuklularda şehzadelerin eğitimiyle görevli kimse, lala.

Ataman: Ata kişi, başkan, önder.

Atılgan: 1. Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güçlüklere atan kimse. 2. Girişken.

Ayaz: 1. Duru ve sakin havada çıkan kuru soğuk. 2. Açık, bulutsuz hava. 3. Aydınlık, ışık. 4. Mehtap.

Aybora: "Ey fırtına gibi olan!" anlamında kullanılan bir ad.

Aydinç: Ay gibi dinç olan.

Aygun: Ay gibi güzel, Güneş gibi parlak olan.

 

B Harfi

Bağdaş: Yakın arkadaş, dost.

Balaban: 1. İri, büyük.2. Şişman, gürbüz kimse. 2. Atmaca, doğan vb. yırtıcı bir kuş.

Bangu: 1. Haykırış, bağırış. 2. Gök gürültüsü. 3. Yankı.

Barın: 1. Bütün, hep. 2. Güç, kuvvet. 3. Göğüs.

Başaran: 1. Başta gelen kimse. 2. Başarılı olan. 3. Yaptığı işleri başarıyla sonuçlandıran kimse.

Baturalp: Kahraman, yiğit, cesur, bahadır kimse.

Bayer: Zengin, varlıklı kimse.

Baykan: Zengin bir soydan gelen kimse.

Baysal: 1. Rahat, dingin. 2. Gürültüsüz, huzurlu.

Berceste: 1. Seçilmiş, beğenilmiş. 2. Sanat değeri yüksek anlamlar taşıyan dize.

Berge: İm, iz, eser.

Birant: Ant iç, yemin et anlamında kullanılan bir ad.

Birge: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. 3. Kuma, ortak.

Boğaç: 1. Boğan.2. Boğaya benzeyen.3. Dede Korkut hikâyelerinde geçen bir kahraman adı. Küçük yaşta bir boğayı öldürdüğü için bu ad verilmiştir.

Böke: 1. Kahraman, güçlü kimse. 2. Önder, başkan, reis. 3. Kabadayı, cesur, efe. 4. Güreşçi, pehlivan.

Buluş: İlk kez yeni bir şey yaratma, icat.

Bürkan: Volkan, yanardağ.

 

C Harfi

Canbek: Özü pek, güçlü kişilikli kimse.

Candaş: Can dostu

Cankat: "Yaşama gücü ver, neşe ve mutluluk saç" anlamında kullanılan bir ad.

Celil: Çok büyük, ulu

Cesur: Yürekli

Cihan: Evren, dünya

Civan: Genç ve yakışıklı

 

Ç Harfi

Çağ: 1. Dönem, mevsim, zaman. 2. Yaş. 3. Yüzyıl, asır. 4. Çağlayan.

Çağan: 1. Bayram. 2. Kalın ve kuvvetli deve kösteği. 3. Doğan kuşu.

Çakır: 1. Mavimsi, mavi benekli, gri göz rengi. 2. Bir doğan cinsi. 3. Gönül, iç, can.

Çelik: 1. Su verilip sertleştirilen demir. 2. Çok güçlü, kuvvetli. 3. Kısa kesilmiş dal.

Çığıl: 1. Çakıl ve taş yığını. 2. Kalabalık. 3. İri saman.

Çıvgın: 1. Rüzgâr ve karla karışık yağan yağmur. 2. Ağacın verdiği yeni sürgün, filiz.

 

D Harfi

Dafi: 1. Defeden, gideren. 2. Savan, savuşturan, iten.

Dağhan: Eski Türklerde dağ Tanrısı.

Dalan:1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

Dalga: Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket

Dalyan: 1. Deniz, göl ve nehirlerde kıyılara yakın kurulan büyük balık avlama yeri. 2. Denizde yüzeye yakın yosunlu kaya. 3. Deniz kıyılarında ve denizin dibinde dalgalı biçimde görülen kum.

Daniş: Bilgi, bilim.

Değer: 1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Deha: 1. İnsan zekâsının ulaşabileceği en yüksek aşama. 2. Dâhi.

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. 2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Demircan: Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Derin: 1. Çok gelişmiş, çok ilerlemiş. 2. Yoğun. 3. İçten gelen.

Devin: 1. Hareket, kımıldanış. 2. Çaba, gayret.

Dinç: Gücü ve sağlık durumu yerinde olan kimse.

Dirim: 1. Yaşama, hayat. 2. Yaşama gücü.

Dora: 1. Dağ doruğu. 2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe. 3. En yüksek yer, uç.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

Durusel: Saf ve berrak akan sel.

Durusu: Sakin akan saf ve berrak su.

 

E Harfi

Elgin: Garip, yabancı, gurbette yaşayan.

Esen: Sağlıklı, sağlam, rahat.

Evşen: Eve mutluluk ve şenlik getiren kimse.

Erk: 1.Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar. 2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.

Ergin: Olmuş, yetişmiş, kemale ermiş.

Erinç: Hiçbir eksiği, üzüntüsü ve acısı olmama durumu, dirlik, rahat, huzur.

 

F Harfi

Fercan: Güçlü, parlak, canlı kişiliği olan kimse.

Feda: Bir amaç uğrunda bir değer veya varlıktan vazgeçme, uğruna verme.

Faris: 1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.

Fecir: Tan, tan kızıllığı

Fehim: Anlama, kavrama

Ferih: Çok sevinçli, neşeli

Ferzan: Bilim ve hikmet.

Feza: Gök

 

G Harfi

Gençalp: Genç yiğit.

Gençer: 1. Genç-er. 2. Toplantı, eğlenti.

Göğem: 1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.

Göktunç: Sağlam karakterli olan kimse.

Güçlü: 1. Gücü çok olan. 2. Etkili, önemli, nitelikli. 3. Şiddetli.

Günay: Güney, güneş gören yer.

Günberk: 1. Çok beyaz, temiz. 2. Ay ışığı 3. Güneş gibi yakıcı.

Güney: 1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.

 

H Harfi

Habbab: Seven, sevgili, dost.

Hafi: Gizli, saklı.

Haki: Yeşile çalan toprak rengi.

Haslet: İnsanın yaradılışındaki huyu, doğası.

Haşmet: Görkem

Hattâb: Çok güzel konuşan ve nasihat eden.

Hudavendigâr: 1. Amir, hâkim. 2. Osmanlı Padişahı I. Murat’ın sanı.

Hüccet: 1. Seçkin âlimlere verilen san. 2. Delil, kanıt.

 

I Harfi

Ildır: 1. Parıltı, parlayış. 2. Alacakaranlık. 3. Ege denizi kıyısında Karaburun Yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.

Ildız: 1. Yıldız. 2. Gün dönümünden on gün önceki gün.

Ilgar: 1. Çok çabuk, hızlı. 2. Hücum, akın. 3. Verilen söz. 4. Havanın parlak, açık olması. 5. Öfke.

Ira: 1. Öz yapı, karakter. 2. Yüz, çehre, görünüş.

Işkın: Filiz, sürgün.

 

İ Harfi

İlbey: Memleketin, ülkenin hükümdarı.

İldem: Yaptığı işin kötü sonuç vermesinden üzülen, pişmanlık duyan kimse.

İldeniz: Ülkenin denizi.

İleri: 1. Benzerlerini geride bırakmış. 2. Henüz gelmemiş zaman, gelecek.

İlker: İlk doğan erkek çocuklara verilen adlardan biri.

İlkut: Ülkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

İmer: Çok zengin, varlıklı.

İrşat: Doğru yolu gösterme, uyarma.

İtay: Ülkenin benzersiz insanı.

 

K Harfi

Kandemir: Güçlü soydan gelen kimse.

Kansu: Soyu su gibi saf ve temiz olan.

Kaplan: Kedigillerden, enine siyah çizgili, koyu sarı postu olan çevik ve yırtıcı hayvan.

Karaca: 1. Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı. 2. Esmer.

Karan: 1. Kahraman, yürekli. 2. Karanlık.

Kayatürk: Kaya gibi sert Türk.

Kayra: Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.

Kenter: Şehirli, kentli.

Kor: 1.İyice yanarak ateş durumuna gelmiş kömür veya odun parçası. 2. Kırmızı. 3. Sıra, dizi, altın dizisi. 4. Dere.

Koralp: Ateşli, canlı, hareketli yiğit.

Korel: Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Köksu: Aslı, soyu su gibi temiz ve saf olan.

Kunt: Ağır, kalın, dayanıklı ve sağlam.

 

L Harfi

Lami: Parıldayan, parlak, parıltılı.

Latif: 1. Hoş, narin, şirin. 2. Yumuşak, nazik. 3. Tanrı adlarındandır

Ledün: Tanrı huzuru, Tanrı katı.

Lemi: Parlak, parıldayan.

Leo: 1.Latince’de Lion (aslan) kelimesinden türetilmiş ve “aslan” anlamına gelmektedir. 2. Modern 88 takımyıldızdan ve zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir.

Levin: Renk, boya.

M Harfi

Malkoç: Kale muhafızı, koruyucu.

Mercan: 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

Mertel: Özü sözü doğru kimse.

Mertol: "Sözünün eri ol, verdiğin sözü tut" anlamında kullanılan bir ad.

Mizgin: 1. Müjde. 2. Muştu, muştuluk. 3. Sevindirici haber, sava, erim, beşaret.

Muştu: Müjde, sevindirici haber.

 

N Harfi

Nadi: 1. Haykıran, çağıran. 2. Meclis, toplantı.

Namdar: Ünlü.

Nebi: 1. Haberci. 2. Peygamber.

Nefer: 1. Bir adam, tek kişi. 2. Er, asker.

Nevri: Işıklı, parlak.

Nezir: Adak.

Noyan: 1. Başkomutan. 2. Bey.

Nüvit: Müjde, iyi haber.

 

O Harfi

Oflaz: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar.

Ogan: 1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli.

Oğuzer: Güçlü, kuvvetli kimse.

Okyanus: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz.

Olgaç: Olgun, yetişkin, iyi gelişmiş.

Omaç: Hedef, amaç, gaye.

Omay: 1. Seçkin, seçilmiş. 2. Özet, öz.

Onat: 1. İyi, güzel, düzgün. 2. İyi yaradılışlı. 3. Doğru, dürüst, nitelikli. 4. Kolay.5. Uygun, münasip, yakışır. 6. İyi ahlâklı.

Ongu: 1. Gönül rahatlığı, mutluluk, sağlık. 2. Bayındırlık, gelişmişlik.

Ongun: 1. Eksiksiz, tam. 2. Verimli, bol. 3. Kutlu, uğurlu, beğenilen kimse. 4. Kurtulmuş, onmuş. 5. Gelişmiş, gürbüz. 6. Bayındır.

Oray: 1. Ateş gibi kızıl renkli ay. 2. Şehirli, şehirde yaşayan.

Orbey: Bekçi, muhafız.

Orgun: Gizli, saklı.

Otay: Ateş renginde ay.

Oymak: 1. Birçok boydan oluşan, göçebe veya yerleşik topluluk, aşiret. 2. İzcilikte küçük birlik. 3. Semt, mahalle. 4. Arazinin alçak, çukur yeri. 5. Hısım, akraba.

Ozan: 1. Şiir yazan, şair. 2. Halk şairi. 3. Şakacı, güzel ve tatlı konuşan.

Ozaner: Şakacı, tatlı dilli, şiir söyleyen kimse.

 

Ö Harfi

Ödül: 1. Bir başarı karşılığında verilen armağan, mükâfat. 2. Bir iyiliğe karşılık olarak verilen armağan.

Öğe: 1. Çok akıllı. 2. Yaşlı kimse. 3. Bir ulusun büyüğü, ileri geleni. 4. Hekim. 5. Ün, şöhret.

Öğet: 1. Beğenilen, aranılan, övülen. 2. İyi, güzel.

Öğün: 1. Zaman, vakit. 2. Kez, defa. 3. Önde, ileride olan.

Öğünç: Övünmeye yol açan, övünülecek şey.

Öğüş: Çok, fazla.

Öğüt: Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Önay: Ocak ayında doğan.

Öner: Önde gelen, başta gelen kimse.

Öney: Önde olan, önde gelen, üstün.

Övgü: Birini ya da bir şeyi övmek için söylenen söz veya yazılan yazı.

Özark: Özü temiz kimse.

Özbilge: Gerçekten bilgili olan kimse.

Özden: 1. Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. 2.İçten, candan, samimi.

Özol: "Özün değişmesin, olduğun gibi görün" anlamında kullanılan bir ad.

 

P Harfi

Pars: Kedigillerden, genellikle Asya ve Afrika'nın sıcak bölgelerinde yaşayan, postu benekli, bazen de düz siyah, çevik, yırtıcı, etçil, memeli hayvan, leopar, panter.

Payidar: 1. Saygın, rütbeli. 2. Kalıcı.

Pekcan: 1. Sağlam, dayanıklı, güçlü. 2. Acılara ve sıkıntılara karşı dayanıklı.

Pertev: Işık, parlaklık.

Perver: Büyüten, yetiştiren, besleyen, koruyan, eğiten.

 

S Harfi

Safir: Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut.

Sahir: 1. Geceleri uyumayan, uykusuz.2. Büyücü

Sakman: 1. Uyanık, akıllı kimse. 2. Sessiz, sakin kimse.

Salah: 1. Düzelme, iyileşme, iyilik. 2. Barış. 3. Dine olan bağlılık.

Salkan: Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur.

Saltık: 1. Kendi başına var olan, bağımsız, koşulsuz, mutlak. 2. Salıverilmiş, bırakılmış, azat edilmiş, özgür.

Sanay: Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel.

Saner: Ünlü, tanınmış kimse.

Sarper: Sert, güçlü erkek.

Seçen: İyiyi kötüden, güzeli çirkinden ayıran kimse.

Selek: 1. Eli açık, cömert. 2. Düzensiz, savruk.

Serçin: 1. Seçme, seçkin olan. 2. Mekiğin parçalarından her biri.

Sezek: Duygulu, hassas, anlayışlı.

Soydan: Soylu bir aileden gelen, soylu.

Soylu: İyi tanınmış, köklü bir aileden gelen kimse.

Sözen: Güzel konuşan, söylev veren, hatip.

Sözer: Sözünde duran kimse.

Suavi: Herkesin işine koşan, yardım eden.

 

Ş Harfi

Şahan: Şahin

Şamil: İçine alan, kaplayan, kapsayan.

Şanal: "Adın duyulsun, ünlü, şanlı bir insan ol” anlamında kullanılan bir ad.

Şanlı: Ünlü, tanınmış kimse.

Şarık: Parlak, parlayan.

Şehsuvar: İyi ata binen, yiğit kimse.

Şemi: 1. Mumla, ışıkla ilgili, ışıklı. 2. Mum yapan veya satan kimse.

Şiyar: Duyarlı, hisleri güçlü olan, kabiliyeti, anlama düzeyi yüksek olan ve refleksleri güçlü olan insan.

 

T Harfi

Tanalp: Şafak gibi aydınlık yiğit.

Tanaltan: Şafak gibi aydınlık hükümdar.

Tansu: Şafağın aydınlattığı su gibi parlak ve temiz olan.

Tanyel: Şafak vakti esen rüzgâr.

Tardu: Armağan, hediye.

Tekant: Büyük yemin.

Tekay: Eşsiz ay.

Tekcan: Çok değerli, eşsiz kimse.

Tekçe: 1. Bir topluluk oluşturan şeylerin her biri. 2. Tek başına, yalnız. 3. Yegâne, eşsiz, benzersiz.

Terlan: Sarı renkli, büyük pençeli, kartala benzeyen bir kuş.

Toker: Gözü tok kimse.

Tonguç: 1. En büyük çocuk. 2. Bir tür kuş, baykuş.

Tulga: Savaşçıların başlarına giydikleri demir başlık.

Tunga: 1. Görkemli, kuvvetli, muazzam. 2. Yiğit, kahraman. 3. Rütbe, unvan.4. Bir tür kaplan.

Turkan: Koruyucu, muhafız.

Tuyan: 1. Semiz, şişman. 2. Zengin. 3. Kibirli, gururlu.

Türe: 1. Görenek, gelenek, töre. 2. Subay, komutan. 3. Hak ve hukuka uygunluk, adalet.

Türkkan: Türk soyundan gelen.

 

U Harfi

Ulu: 1. Erdemleri bakımından çok büyük, yüce. 2. Zengin. 3. Saygın.

Ulubey: Yüce, saygın, değerli bey.

Ulaç: 1. Bağlayan, bağlayıcı. 2. Sınır.

Uluç: Yüce, saygın kimse.

Uluhan: Büyük, saygın hükümdar.

Umur: Görgü, bilgi, deneyim.

Unat: 1. Doğru yol tutan. 2. Akıllı. 3. Ergin.

Ungan: 1. Onmuş kişi, mutlu. 2. Yürekli, yiğit kişi.

Ural: Kale, şehir, kent al, ele geçir" anlamında kullanılan bir ad.

Uraltay: Şehirli saygın kişi.

Uraz: Talih, şans.

Uraza: 1. Hediye, armağan. 2. Konuğa çıkarılan yiyecek.

Urluk: 1. Aile, soy sop. 2. Tohum.

Uruz: Hedef, amaç.

Usbay: Akıllı, saygın kişi.

Utkan: 1. Zafer kazanmış, muzaffer. 2. Şerefli, onurlu soydan gelen.

Uygur: Uygar, medeni.

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

Uzalp: İyi, temiz, akıllı, anlayışlı yiğit.

Uzhan: İyi, temiz, akıllı, anlayışlı hükümdar.

Uztan: Yetenekli, becerikli kimse.

Uztürk: Bütün iyi nitelikleri kendinde toplayan Türk.

 

Ü Harfi

Ülger: 1.İnce tüy. 2.Özdeyiş.

Ülgü: 1. Yakışıklı kimse. 2. Pay, hisse. 3. Tutum, tavır.

Ülkütan: Ülküsü tan vakti gibi aydın olan.

Ünkan: Tanınmış soydan gelen kimse.

Üngün: Tanınmış, ünlü, meşhur.

Ünügür: Çok ünlü.

Üntürk: Tanınmış, ünlü Türk.

Ünver: "Ünlen, tanınmış bir insan ol" anlamında kullanılan bir ad.

Ürkmez: Korkmaz, yılmaz.

Üstay: Ay gibi yüksek, yüce.

Üstüner: Seçkin, başarılı kimse

Üstol: "Değerli ol, yücel" anlamında kullanılan bir ad.

Üveys: Kurt, küçük kurt.

 

V Harfi

Vaha: Çöllerin su bulunan kesimlerinde oluşan bitkili alan.

Vahap: Bağışlayan, ihsan eden.

Varan: 1. Işımakta olan sabah vakti, sabahın erken vakti, tan vakti. 2. Yer yuvarlağının uydusu olan gök cismi.

Vargın: Ulaşan, isteğine erişen.

Varlık: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

Vesim: Güzel yüzlü.

Visam: Damga, nişan, işaret.

Volga: Rusça: Avrupa’nın en uzun nehri, Volga Nehri yada İdil Nehri. Fince: Beyaz, ak sular, beyaz nehir.

Vural: "Vur ve al" anlamında kullanılan bir ad.

Vurgun: Birine tutkun, âşık.

 

Y Harfi

Yağızer: Esmer kimse.

Yakut: Pembe veya kırmızı renkte değerli bir süs taşı.

Yamaç: 1. Dağın veya tepenin herhangi bir yanı. 2. Karşı. 3. Yan, yakın.

Yarkın: 1. Şimşek, ışık 2. Işıklı.

Yasa: Kanun, düzen, töre.

Yıldır: Parlak, parlayan, ışıklı, ışık.

Yazgı: Kader, talih, alın yazısı.

Yosun: Çoğu sularda yetişen, ilkel yapıdaki bitkilerin genel adı.

 

Z Harfi

Zahir: 1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.

Zait: 1.  Çoğaltan, artıran.2. Gereksiz, fazla. 3. Artı (+).

Zeyrek: Anlayışlı, uyanık, zeki.

Zorbey: Güçlü bey.

Zorlu: 1. Güzel, çok güzel, iyi. 2. Yakışıklı. 3. Güçlü, dayanıklı. 4. Sert, keskin. 5. Yürekli, cesur. 6. Girgin, girişken.

Zuhur: Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma.

Dünyaya getirdiğiniz bebeğinize isim koymak, onun yaşamı boyunca kullanacağı ismi seçmek çok da kolay değil.  Bu süreçte bebeğinize daha kolay isim seçmek için Erkek Bebek İsimleri yazımıza göz gezdirebilir, hazırladığımız listeden içinize en çok sinen isme karar verebilirsiniz.