Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Değişik ve İlginç Unisex Bebek İsimleri

Dünyaya getirdiğiniz bebeğinize isim koymak, onun yaşamı boyunca kullanacağı ismi seçmek sizin için çok da kolay olmayabilir. Siz de her anne baba gibi bebeğinize isim bulurken çok özenli olmak, en güzel ve anlamlı isme karar vermek istiyor olabilirsiniz. Bebeğinize hala isim arıyorsanız hem erkek hem kız bebekler için kullanılan unisex isimler listemizi okuyabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız

 

Değişik ve İlginç Unisex Bebek İsimleri ve anlamları…

 

A Harfi

Adal: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

Akel: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse.2. Eli uğurlu olan kimse.

Alaz: 1. Alev. 2. Ağaçsız, açıklık yerler. 3. Gösteriş, haşmet

Aren: Farsça:  Parlak renkteki kum tanesi. Hititçe:  Işık

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Aygun: Ay gibi güzel, güneş gibi parlak olan.

 

B Harfi

Barkın: 1. Yolculuk eden, yolcu, gezgin.2. Kendisini yolundan hiçbir şeyin alıkoymadığı yolcu.

Bengi: Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî.

Benşen: "Mutluyum, şenim" anlamında kullanılan bir ad.

Berin: 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.

Bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

Bilgin: Bilimsel bir konuda derin bilgisi olan, âlim.

Burçak: Baklagillerden, yıllık bir yem bitkisi.

 

C Harfi

Canöz: Kişinin özü.

Celâyir: Moğol ırkının büyük kollarından biri.

Cihan: 1.Evren. 2. Dünya.

Coşku: 1.Genellikle büyük bir istekle ortaya çıkan geçici hayranlık veya heyecan durumu. 2.Sevinç gösterileriyle beliren güçlü heyecan.

Candan: İçten, yürekten, gönülden, samimi.

Candeğer: Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.

Cevher: 1. Bir şeyin esası, öz, maya. 2. Güç, enerji. 3. Değerli süs taşı, mücevher.

 

Ç Harfi

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çağkan: Canlı, dinamik, çalışkan kimse.

Çağman: Çağın insanı.

Çakar: 1. Kıvılcım. 2. Şimşek. 3. Yaman, görmüş geçirmiş kimse.

Çakın: 1. Şimşek, kıvılcım. 2. Mavi gözlü.

Çapan: 1. Ceket. 2. Engelli, tehlikeli. 3. Düğün yemeği yapan aşçı. 4. Alkış, el çırpma.

Çavlan: Büyük çağlayan.

Çolpan: Çoban yıldızı, Zühre, Venüs.

 

D Harfi

Dalay: Deniz.

Darcan: Aceleci, sıkıntılı.

Daver: 1. Hakem, hâkim. 2. Adil padişah veya yönetici. 3. Yüce Tanrı.

Değer: 1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Devin: 1. Hareket, kımıldanış. 2. Çaba, gayret.

Dirim: 1. Yaşama, hayat. 2. Yaşama gücü.

Doğa: 1. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü. 2. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya. 3. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

 

E Harfi

Ecir: 1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.

Ecvet: En iyi olan.

Efdal: 1. Çok erdemli, çok faziletli. 2. En iyi, üstün.

Ekmel: Eksiksiz, olgun, en uygun.

Emcet: Emcet Çok şerefli, onurlu.

Esed: Aslan, gazanfer, cesur.

Esved: Siyah, esmer.

F Harfi

Falih: 1. Başarılı ve mutlu kimse. 2. Toprağı süren, eken kimse.

Faris: 1. Atlı, süvari. 2. İyi ata binen. 3. Anlayışlı, sevgili.

Fasih: Güzel, düzgün ve açık konuşan, konuşma yeteneği olan kimse.

Felat: Susuz çöl.

Feramuş: Unutma, akıldan çıkma.

Feramuz: Kale muhafızı, koruyucusu.

 

G Harfi

Gevheri: 1. Mücevherle ilgili. 2. Kuyumcu.

Gıyas: 1. Yardım. 2. Yardımcı kimse.

Göğem: 1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.

Günkut: Günü kutlu ve mutlu geçen kimse.

Güntan: Tan vakti.

Gökşen: Gök gibi şen olan kimse.

 

H Harfi

Hanzade: Hükümdar çocuğu.

Haslet: İnsanın yaradılışından gelen özellik, huy.

Hikmet: 1.Bilgelik 2. Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı.3.Gizli sebep.

Huzur: Baş dinçliği, gönül rahatlığı, dirlik, erinç.

Hürriyet: Özgürlük, bağımsızlık, serbestlik.

 

I Harfi

Ildır: 1. Parıltı, parlayış. 2. Alacakaranlık. 3. Ege denizi kıyısında Karaburun Yarımadasının batısında arkeolojik nitelikte bir köy.

Ildız: 1. Yıldız. 2. Gün dönümünden on gün önceki gün.

Irız: Cesur, yiğit.

Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

Işık: 1.Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağlayan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk. 2.Bir yeri aydınlatmaya yarayan araç. 3.Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, özellikle yüzde ve gözlerde beliren parıltı. 4.Yol gösteren, aydınlatan kimse, düşünce, eser.

 

İ Harfi

İhvan: 1. Sadık, candan dostlar. 2. Bir tarikata mensup kişiler.

İkrime: Kerem sahibi, cömert.

İldeniz: Ülkenin denizi.

İlkut: Ülkenin kutlusu, mutlusu, uğurlusu.

İltekin: Ülkenin tek ve eşsiz insanı.

İmadettin: Dinin direği.

İmer: Çok zengin, varlıklı.

 

K Harfi

Kadem: 1. Uğur. 2. Ayak.

Kaner: Soyu yiğit olan kimse.

Karaca: 1. Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı. 2. Esmer.

Karacabey: 1. Esmer bey. 2. Kahramanlığıyla ün salmış bir Türk komutanı.

Karacan: Esmer kimse.

Kayansel: Sel gibi taşan, coşan kimse.

Keşşaf: Bilinmeyen çok önemli bir şeyi keşfeden.

Kırdar: Ölçülü davranış, sakınganlık.

Kiram: 1. Soylular. 2. Eli açıklar, cömertler.

Kortan: Ateşli, canlı, hareketli kimse.

Koyaş: Güneş

Köker: Köklü soydan gelen kimse.

 

L Harfi

Lami: Parıldayan, parlak, parıltılı.

Lema: Parıltı, parlayış.

Lider: Önder, şef.

 

M Harfi

Mercan: 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

Merih: 1. Ateş rengi.2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Muslih: İyileştiren, düzelten, ıslah eden.

Mutasım: Günahtan çekinen.

Müşfik: 1. Sevecen, şefkatli. 2. Acıyan.

Müşir: 1. Haber veren, bildiren. 2. Emir ve işaret eden.

Müştak: Özleyen, göreceği gelen, can atan.

Müzahir: Yardım eden, yardımcı.

 

N Harfi

Nefi: Yararlı.

Nehar: Gündüz.

Nevres: Yeni yetişen, genç, körpe.

Nevruz: 1. Yeni gün. 2. Eski İran takvimine göre yeni yılın ve ilkbaharın başlangıç günü. 3. Güneşin koç burcuna girdiği gün.

Nogay: 1. Köpek.2. Kafkasya'da yaşayan bir Türk kavmi.

Nova: Parlaklığı birdenbire artan, patlamalı değişen yıldız.

Noyan: 1. Başkomutan. 2. Bey.

Nüvit: Müjde, iyi haber.

O Harfi

Obuz: Su kaynağı.

Odhan: Ateşli hükümdar.

Oflaz: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar.

Ogan: 1. Tanrı. 2. Güçlü, kuvvetli.

Okdemir: Güçlü, kuvvetli kimse.

Oker: Hızlı, canlı, hareketli kimse.

Oksu: Ok gibi güçlü ve su gibi temiz olan.

Oskay: Neşesi eksik olmayan

Ozgan: Öne geçen, kazanan, başarılı.

 

Ö Harfi

Öker: Akıllı kimse.

Ökmen: Akıllı, zeki, bilgili kimse.

Öktem: 1. Güçlü. 2. Onurlu.

Önay: Ocak ayında doğan.

Önel: Bir işin tamamlanması için verilen süre, vade, mühlet.

Öner: Önde gelen, başta gelen kimse.

Öney: Önde olan, önde gelen, üstün.

Özden: 1. Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. 2.İçten, candan, samimi.

Özen: 1.Bir işin elden geldiğince iyi olması için gösterilen çaba, itina, ihtimam.

Özün: 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şan.

 

P Harfi

Pakalın: Dürüst, doğru, iyi tanınmış kimse.

Paker: Temiz, dürüst, iyi kimse.

Payam: Badem.

Pertev: Işık, parlaklık.

Peyman: Yemin, ant.

 

R Harfi

Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Revan: Kız:  1. Yürüyen, giden, akan. 2. Ruh, can. Erkek:  1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Reviş: 1. Biçim, tarz, üslup. 2. Tutum, davranış, yol.3. Gidiş, yürüyüş.

Reyyan: Suya kanmış, suya doymuş.

Rezin: 1. Vakarlı, temkinli, ağır, ağırbaşlı. 2. Sağlam.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

 

S Harfi

Sanay: Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel.

Selcen: 1. Hareketli, coşkulu kimse. 2. İyi huylu ve maharetli.

Sezek: Duygulu, hassas, anlayışlı.

Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik yapıtı.

Songur: 1. Şahin. 2. Ağır, hantal.

Sökmen: 1. Yiğitlere verilen san. 2. Selçuklulara bağlı Hasankeyf Artuklu Beyliği'nin kurucusunun adı.

Sunar: Saygılı bir biçimde verir, takdim eder anlamında kullanılan bir ad.

 

Ş Harfi

Şadan: Sevinçli, keyifli, hoşnut.

Şakar: 1. Şen, neşeli, şakrak. 2. Yiğit, cesur.

Şan: Ün, nam, şöhret.

Şeniz: Mutlu, sevinçli bir iz bırakan kimse.

Şenkal: "Her zaman neşeli kal" anlamında kullanılan bir ad.

 

T Harfi

Tan: Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, fecir.

Tekay: Eşsiz ay.

Tulu: Doğma, doğuş.

Tuvana: Güçlü, kuvvetli

Tüzün: Yumuşak huylu, sakin, soylu, asil kimse.

 

U Harfi

Uçur: 1. Vakit, an, 2. Fırsat. 3. Mevsim.

Uğraş: Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

Uğut: 1. Baygın, kendinden geçmiş. 2. Renksiz, solgun. 3. Kuru. 4. Yağmuru bol yılların buğdayı.

Ulunay: Değerli, saygın, erdemli kimse.

Umar: Çare, çıkar yol.

Umut: Ummaktan doğan duygu, ümit. Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey.

Uslu: Akıllı, zeki, uysal, sakin kimse.

Utku: Üstünlük, zafer.

 

Ü Harfi

Ülger: 1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy. 2. Vecize.

Üge: Şöhretli, tanınmış, ünlü.

Ülker: Boğa takımyıldızı sınırları içinde bulunan, yedi parlak yıldız ve etrafındaki gaz katmanı ile güzel görünüm veren yıldız kümesi.

Ünsay: Ünlen, adın duyulsun anlamında kullanılan bir ad.

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

Ülfet: 1. Alışma, kaynaşma. 2. Görüşme, konuşma. 3. Dostluk, arkadaşlık.

Ümit: Umut.

 

V Harfi

Vâlâ: Şanı yüce, şanlı.

Vefa: 1. Sözünde durma, dostluğu sürdürme. 2. Sevgi bağlılığı.

Vicdan: Kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç

Vesamet: Güzellik, güzel olma, güzel yüzlü olma.

Varlık: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

 

Y Harfi

Yadigar: Bir kimseyi, bir olayı hatırlatan nesne veya kişi, andaç.

Yada: 1. Büyü,sihir, afsun. 2. Kutsal.3. Türklerde geçmişte büyü yapımında kullanılan yeşim taşı.

Yalın: 1.Alev. 2.Gösterişsiz, süssüz, sade.

Yankı: 1.Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, akis. 2.Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu, düşünce veya tepki.

Yarkın: 1. Şimşek, ışık2. Işıklı.

Yaşın: 1. Işık, parlaklık. 2. Şimşek. 3. Gizli.

Yekta: Tek, eşsiz.

Yeşne: Şimşek, yıldırım.

Yurdaşen: Yurdu şenlendiren kimse.

Yüce: Yüksek, büyük, ulu, ulvi.

 

Z Harfi

Zafer: 1.Savaşta kazanılan başarı. 2.Yengi.3.Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.

Zarif: 1.Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli. 2.Güzel, hoş, albenili.

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

Zişan: 1. Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

Anne baba olarak bebeğinize anlamlı olduğu kadar güzel ve içinize sinen bir isim bulmak istiyor olabilirsiniz. Zor ama bir o kadar keyifli bir uğraş olan bebeğinize isim bulma sürecinde sizin için hazırladığımız Unisex Bebek İsimlerinden oluşan listeyi de tıklayabilirsiniz.