Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Güvenli Bağlanma

Güvenli Bağlanma

Ebeveyn ve bebek arasındaki bağlanma, iletişimi en güçlü hisler ve duygular ile gerçekleşir. Annenin ve babanın bu rolü bebeğin yaşamın ileriki yıllarında özgüveni yüksek bir birey olarak hayata devam etmesinin temelini oluşturur.  Bu bağlanma ve iletişimlerin meydana geldiği bağlam, jestler, mimikler, ses vurgu ve tonlaması, fizyolojik değişiklikler, yüz ifadesi, duygu yansıtması, hareket hızı gibi birçok faktörden etkilenir.

Bağlanmanın sağlıklı bir şekilde geliştiği dönem, yaşamın ilk 2,5 yılıdır. Bu dönemden sonra çocuk bağlanma kabiliyetini kaybeder. Bağlanma doğumdan sonraki ilk 4 haftada düşük seviyede olurken, yaşamın ikinci ve üçüncü ayında sıçrama gösterir. Ortalama olarak altıncı ay ile birlikte bağlanma unsurları kendini çok net belli eder. 6. ayından itibaren bebeklerin tanıdık olmayan kimselere karşı çekingen davranmaları, anne ve babalarından ayrılırken huzursuz olmaları, bulunduğu ortamda birincil bakım vereni aramaları bağlanmanın temel nedenlerindendir ve normaldir.

Güvenli Bağlanma: Bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının düzenli olarak karşılanması; bebeğin kendini ve dünyayı keşfetmesi yolculuğunda ona destek olunarak bebek ile anne arasında ilk duygusal bağ kurulur. Güvenli bağlanma sürecinde bebek, sadece anne ile arasında duygusal bağ kurmaz. Bu sayede sosyal ilişkilere ve ilgiye de gereksinim duymaya başlar. Sosyal becerilerin de ilk temellerini anne ile arasındaki güvenli bağlanma ile atar.

Bağlanma – Bağımlı Olmak

Bağımlılık hayatını devam ettirebilmesi için birine muhtaç olmaktır. Bebeğiniz için yaşamın ilk yılında bu kavramı kullanmak doğrudur. Fakat uygun yaş aralığı geldiğinde bebeklerimizin bağımsız bir birey olmaları gerekmektedir. Bu yüzden güvenli bağlanmayı desteklerken, bu bağın ömür boyu korunacağını unutmamanız gerekir.

Uyumlanmak

Annenin en önemli rollerinden biri bebeği ile uyum içinde olabilmektir. Birinci ayın sonunda anne, bebeğinden gelen sinyalleri daha iyi anlamaya başlar ve doğal bağlamda ona göre tepki verir. Bebek ise annesinin onu anladığını bilir ve ihtiyaçlarının karşılanmasında kendi etkisinin de olduğunu fark eder. Bir süre sonra annesinin, onun istediği gibi tepki göstermesini sağlayabildiğini deneyimler.

Anne ve bebek arasındaki dönüm noktalarından biri bebeğin özgür kalmasına fırsat vermek ile gerçekleşir.  Çünkü bebek ne kadar serbest hareket edebilirse çevresini o kadar iyi deneyimleyerek öğrenebilir. Anne olarak bebeğinizin ilgi ve duygusal bağ ihtiyacını giderebilmek ve aynı zamanda dünyayı deneyimleyerek öğrenebilmesi için ne ölçüde serbest bırakmak gerektiğini bebek ile uyumlanarak bilmek ve anlamak önemlidir.

İhtiyaç duyduğu anlarda annenin yanında olması, deneyimlemek keşfetmek aşamalarında ise serbest kalabilmesi sonucunda bebeğiniz annesine güvenebileceğini deneyimler.

Anne temel güvenin kaynağıdır. Annenin duygusal davranışları ve tepkileri sayesinde çocuk ilişkilere güven duymayı yani anne dışında temel güven duygusunu öğrenir. Bu güven, dünyada hoş karşılanma ve kabul görme duygusudur.  Ve bu dönemde kazandığı sağlıklı güven duygusu ömür boyu izlerini sürdürür.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimci

Tuğçe Gizem Ulun