Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Kulağa Hoş Gelen Unisex Bebek İsimleri

Bebeğinizin cinsiyetini öğrendikten sonra şimdi sıra bebeğinize isim bulmaya geldi. Siz de her anne baba gibi bebeğinizin hayatı boyunca taşıyacağı ismi seçerken çok heyecanlısınız. Bebeğinize hala isim arıyorsanız hem erkek hem kız bebekler için kullanılan unisex isimler listemizi okuyabilirsiniz. İşte sizin için hazırladığımız

Kulağa Hoş Gelen Unisex İsimleri ve anlamları…

A Harfi

Adal: “Adın yayılsın, ün kazan” anlamında bir ad.

Ahter: 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.

Akel: 1. Doğru, dürüst işler yapan kimse.2. Eli uğurlu olan kimse.

Aren: Farsça:   Parlak renkteki kum tanesi. Hititçe:   Işık

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Armağan: 1. Birini sevindirmek için verilen şey, hediye. 2. Ödül. 3. Bağış, ihsan.

Aygün: Ay gibi güzel, Güneş gibi parlak olan.

Aykan: Parlak soylu, soyu sopu temiz.

Aysu: Ay gibi parlak, su gibi berrak olan.

Ayşan: Ay gibi şanlı, görkemli, parlak olan.

Aytaç: Ay gibi parlak taç takmış olan.

Ayyüce: Ay gibi parlak ve ulu olan.

 

B Harfi

Balkı: 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel, parlak, süslü kimse.3. Şimşek.

Balkır: Parıltı, şimşek

Baysal: Huzur ve refah içinde olan.

Berin: 1. En yüksek, çok yüce. 2. Soylu.

Bilay: " Ey ay gibi güzel ve parlak olan, bunu bil!" anlamında kullanılan bir ad.

Bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Bilgin: Bilimsel bir konuda derin bilgisi olan, âlim.

Birsel: Hareketli, canlı.

Burçak: Baklagillerden, yıllık bir yem bitkisi.

 

C Harfi

Canay: Şirin, tatlı kimse.

Candaş: Can dostu.

Candeğer: Uğrunda can verilecek kadar güzel, değerli, sevilen.

Canel: İçten, candan uzatılan el, dostluk eli.

Cemre: Şubat ayında birer hafta aralıklarla önce havada, sonra suda ve en son toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi.

Cevher: Bir şeyin özü, maya, gevher.

 

Ç Harfi

Çağıl: 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla.

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çağla: 1. Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu. 2. "Coşkulu ol" anlamında kullanılan bir ad.

Çağlayan: Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer.

Çığır: 1. Çığın kar üzerinde açtığı yol. 2. İz. 3. Taşlı yol, patika. 4. Yenilikçi akım.

Çolpan: Çoban yıldızı.

 

D Harfi

Dalga: Deniz veya göl gibi geniş su yüzeylerinde genellikle rüzgâr, deprem vb.nin etkisiyle oluşan kıvrımlı hareket

Değer: 1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok bol.

Deren: Derleyen, toplayan.

Derya: 1. Deniz. 2. Çok bilgili, engin kimse. 3. Çok, pek çok.

Devin: 1. Hareket, kımıldanış. 2. Çaba, gayret.

Doğa: 1. Var olan her şeyin, canlı ve nesnelerin tümü. 2. Deniz, dağ, ova, orman vb.nin oluşturduğu fiziksel dünya. 3. Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü.

Doğu: Güneşin doğduğu yön, gündoğusu.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

 

E Harfi

Ekim: 1. Toprağa ürün ekme işi. 2. Yılın onuncu ayı.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Eldem: 1. Yumuşak başlı, uyumlu.2. Cana yakın.

Elgin: Garip, yabancı, gurbette yaşayan.

Emet: Son, sonuç.

Esen: Sağlıklı, sağlam, rahat.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

Esin: 1. Esinti, rüzgâr, sabah rüzgârı. 2. Etkilenme, çağrışım veya içe doğma ile akla gelen yaratıcı duygu, ilham.

 

G Harfi

Gediz: 1. İçinde su birikmiş çukur. 2. Ege bölgesinde bir akarsu.

Gökçe: 1. Güzel, gösterişli kimse. 2. Melek. 3. Mavi gözlü kimse.

Gökçin: Maviye çalan, mavimsi.

Göknur: Parlak olan gökyüzü.

Göksu: 1. Gökten inen su. 2. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı.

Günan: Işığı ve aydınlığı her zaman hatırla anlamında kullanılan bir ad.

Günce: Günlük.

Günden: Uysal, yumuşak, her şeyi kabul eden kimse.

Güneş: Tan vakti.

Güney: 1. Dört ana yönden biri, Kuzey kutbuna karşı olan. 2. Her zaman güneş alan yer.

Günşıray: Güneş gibi parlak yüzü olan kimse.

 

H Harfi

Haziran: Yılın altıncı ayı.

Halet: Hal, durum.

Hasret: Özlem, özleyiş.

Hikmet: 1.Bilgelik 2. Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı.3.Gizli sebep.

Hüner: 1. Beceri, marifet. 2. Ustalık.

Hürriyet: Özgürlük, bağımsızlık, serbestlik.

 

İ Harfi

İklim: 1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu. 2. Ülke, diyar. 3. Çevre, ortam.

İlgin: Garip, yabancı, gurbette yaşayan.

İlkay: Ayın hilal durumu, yeni ay.

İlke: 1. Temel düşünce, temel kanı.2. Temel bilgi. 3. Davranış kuralı.

İlter: Yurdu koruyan, gözeten, yurtsever kimse.

İmer: Çok zengin, varlıklı.

K Harfi

Kayra: Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.

Kadem: 1. Uğur. 2. Ayak.

Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kısmet: Allah'ın herkese uygun gördüğü yaşama durumu, nasip, kader.

Kıvılcım: 1. Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası. 2. Harekete geçiren etken.

Köksal: "Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin" anlamında kullanılan bir ad.

Kudret: 1. Güç, kuvvet. 2. Allah'ın gücü. 3. Varlık, zenginlik. 4. Allah yapısı. 5. Yetenek

Kutay: 1. Kutlu, uğurlu ay. 2. İpek, ipekli kumaş.

 

M Harfi

Mercan: 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan. 2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde. 3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

Mengü: Ölümsüz, sonsuz, ebedîleştirilmiş.

Merih: 1. Ateş rengi.2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri.

Mutlu: Mutluluğa ermiş olan, mesut.

Muhterem: Saygıdeğer.

Müren: Irmak, nehir, akarsu.

 

O Harfi

Oflaz: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar.

Oluş: Oluşma, meydana gelme, varlık kazanma.

Olgun: Bilgi, görgü ve hoşgörüsü gelişmiş insan.

Okyanus: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz.

Onay: Uygun bulma, onaylama.

Onur: 1. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 2. Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı değer, şeref.

 

Ö Harfi

Örün: 1. Açık renkli, beyazımsı. 2. Gökyüzünün açık, aydınlık durumu. 3. Çadırın tepesinde, aydınlanma için bırakılan açıklık. 4. Pencere.

Övünç: Övünmeye yol açan, övünülecek şey.

Özal: Özünü al, gerçeğini al anlamında kullanılan bir ad.

Özben: Gerçekten ben anlamında kullanılan bir ad.

Özden: 1. Özle, öz varlıkla, gerçekle ilgili. 2.İçten, candan, samimi.

Özgür: 1. Kendi kendine hareket etme, davranma, karar verme gücü olan. 2. Tutuklu olmayan, hür. 3. Başkasının kölesi olmayan. 4. Bağımsız.

Özgü: 1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.

Özün: 1. Hakkıyla kazanılmış ün. 2. Şan.

Özay: Özü ay gibi temiz, parlak, aydınlık olan kimse.

 

P Harfi

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.

Pak: 1. Temiz. 2. Saf, katışıksız. 3. Kutsal, mübarek.

 

R Harfi

Rahşan: Parlak, parıltılı, ışıklı.

Reha: Kurtuluş, kurtulma.

Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Rezin: 1. Vakarlı, temkinli, ağır, ağırbaşlı. 2. Sağlam.

Revan: Kız1. Yürüyen, giden, akan. 2. Ruh, can.

Erkek1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

 

S Harfi

Saygın: Saygı gören, sayılan, hatırlı.

Sargın: İçten, yürekten.

Selvi: Servi. 1. Akdeniz bölgesinde çok yetişen, yapraklarını dökmeyen, ince, uzun bir ağaç.2. Uzun boylu.

Sena: 1. Övme, övüş. 2. Işık, şimşek parıltısı.

Sezer: Duygulu, hisli, anlayışlı.

Sezgi: Sezme, anlama yeteneği, seziş.

Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik yapıtı.

Sonsuz:  Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

Sözen: Güzel konuşan, söylev veren, hatip.

Sönmezay: Parlaklığını, ışığını hiç yitirmez, her zaman canlı olan kimse.

Sunay: Ay gibi parlak olan, parıltı veren.

Süreyya: Çoban yıldızı.

 

Ş Harfi

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şayan: Uygun, yaraşır, değer, layık.

Şener: Mutlu, neşeli kimse.

Şeref: Büyüklük, ululuk, üstünlük.

Şeniz: Mutlu, sevinçli bir iz bırakan kimse.

 

T Harfi

Tansel: Şafak seli, ışık seli.

Tangün: Şafakla başlayan aydınlık gün.

Tansev: "Tan vakti gibi olan parlaklığı ve güzelliği sev" anlamında kullanılan bir ad.

Teksen: "Sen teksin, eşsizsin" anlamında kullanılan bir ad.

Tuna: 1. Çok, bol. 2. Yavru. 3. Görkemli, gösterişli.

Tutku: 1. İrade ve yargıları aşan güçlü bir coşku, ihtiras.2. Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Tulu: Güneşin doğması, doğuşu.

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Töre: 1. Eğitim, görgü, gelenek. 2. Soyluluk, asalet. 3. Eksiksiz, mükemmel. 4. Geline verilen armağan.

Türkay: Ay gibi parlak, aydınlık Türk.

 

U Harfi

Uçkun: 1. Kıvılcım. 2. Pahalı, yüksek. 3. Uçan, çapkın. 4. Becerikli, eli tez.

Ufuk: 1.Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, çevren. 2.Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü.

Uğur: 1.Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı. 2.Talih, şans.

Ulun: 1. Büyük, yüce. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.

Umut: Ummaktan doğan duygu, ümit. Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey.

Uysal: 1. Yumuşak başlı, uyumlu, boyun eğen. 2. Terbiyeli.

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

 

Ü Harfi

Ülgen: 1. Yüce, üstün, ulu. 2. Eski Türklerde Gök Tanrı'ya verilen ad.

Ülfet: Alışma. Tanışma, görüşme.

Ümit: Umut.

Ünal: "Adın duyulsun, tanın, ün kazan" anlamında kullanılan bir ad.

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

 

Y Harfi

Yarkın: 1. Şimşek, ışık 2. Işıklı. 3. Maharet, hüner.

Yaşam: Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.

Yalın: Alev.

Yaltıray: Ay gibi parlak olan.

Yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

Yaşın: 1. Işık, parlaklık. 2. Şimşek. 3. Gizli.

Yaşık: 1. Parıltı, ışık. 2. Güzel, parlak, süslü kimse.3. Şimşek.

Yetkin: Gerekli olgunluğa erişmiş, olgun, kâmil, mükemmel.

Yücelen: Yükselen, yüce bir duruma gelen.

 

Z Harfi

Zafer: 1.Savaşta kazanılan başarı. 2.Yengi.3.Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı.

Zarif: 1.Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli. 2.Güzel, hoş, albenili.

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

Zişan: 1. Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

Bebeğinize isim koymak pek çok açıdan detaylı düşünülmesi gereken bir süreç. Bu süreçte bebeğinize daha kolay isim seçmek için size hazırladığımız Unisex Bebek İsimleri içeriğimizi de ziyaret edebilirsiniz.