Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Kur'an'da Geçen Erkek Bebek İsimleri

Kur'an'da Geçen Erkek Bebek İsimleri

Siz de her anne baba gibi bebeğinizin hayatı boyunca taşıyacağı ismi seçerken çok heyecanlısınız. Seçeceğiniz erkek bebek isminin anlamı çok önemli. Erkek bebek isimleri ararken en güzel ve en anlamlı erkek isimlerini bulmak istiyor olabilirsiniz.

Siz de erkek bebeğinize hala isim arıyorsanız Kur'an'da Geçen Erkek Bebek İsimleri içeriğimizi okuyabilirsiniz. İşte sizler için alfabetik sıraya göre hazırladığımız Kur'an'da Geçen Erkek Bebek İsimleri ve anlamları...

 

A Harfi

Abdi: Kullukla, kölelikle ilgili.

Abdullah: Tanrı’nın kulu.

Adem: 1. Dinî inançlara göre ilk yaratılan insan ve ilk peygamber. 2. İnsan, insanoğlu. 3. İnsanda bulunması gereken olumlu özelliklere sahip olan kimse.

Adin: 1. Cennet. 2. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın sıfatı olarak Ihlas Sûresi'nde geçer. Bir, tek, fert, kişi, kimse demektir.

Afil: 1. Uful eden, gurub eden, batan (güneş, yıldız). 2. Görünmez olan, kaybolan.

Ahlas: 1. Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur'anî ıstılahta, Allah'a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmed: Övülmeye layık, övülmüş.

Akif: İbadet eden, ibadetle uğraşan kişi.

Ali: 1. Yüce, ulu, yüksek. 2. Orun bakımından en üstün.

Amir: Bir işte emir verme yetkisi bulunan kimse.

Araf: İslam inancına göre cennet ile cehennem arasında bir yer.

Asım: 1. Günahtan, haramdan çekinen. 2. Namuslu, iffetli.

Ateş: 1. Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve ışık.2. Coşkunluk.

Azer: 1. Ateş. 2. Hz. İbrahim’in babasının adı.

Azim: 1. Büyük, ulu. 2.Kararlı, azmeden.

Aziz: 1. Ermiş, eren. 2. Sevgide üstün tutulan.

 

B Harfi

Bahri: 1. Denizle ilgili olan.2. Bir tür deniz ördeği.

Baki: 1. Sürekli.2. Bir şeyden artan miktar. 3. Öteki.

Barış: 1. Barışma işi. 2. Savaşın bittiğinin bir antlaşmayla belirtilmesinden sonraki durum.3. Böyle bir antlaşmadan sonra insanlık tarihindeki süreç.4. Uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Bedir: Ayın on dördüncü gecesi, dolunay.

Beşir: 1. Müjde getiren, müjdeci. 2. Güler yüzlü, güleç.

Berk : 1. Sağlam, kuvvetli. 2. Katı, sert. 3. Şiddetli. 4. Hızlı. 5. Orman. 6. Ar. Şimşek. 7. Yaprak.

Beyda: Sahra, çöl.

Bulut: Atmosferdeki su damlacıkları ve buz taneciklerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olaylarıyla birbirinden ayrılan yığınlar.

Burç: 1. Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. 2. Zodyak üzerinde yer alan on iki takımyıldıza verilen ortak ad. 3. Ökse otu.

 

C Harfi

Cebbar: 1. Zorlayan, cebreden. 2. Kuvvet ve kudret sahibi (Allah.) 3. Gökyüzünün güneyinde bulunan bir yıldız kümesi.

Cahid: Çok çalışan, çaba gösteren kimse.

Cebrail: 1. İş yapabilen melek. 2. Allah'a en yakın olan dört melekten, peygamberlere buyruk ve vahiy getirmekle görevli olanı.

Celal: Yücelik, ululuk, değer.

Celil: Çok büyük, ulu.

Cemal: 1. Yüz güzelliği, güzellik. 2. Güzel yüz.

Cemil : Yüz güzelliği.

Cihat: Din uğrunda düşmanla savaşma.

Civan: 1.Yakışıklı genç erkek veya güzel genç kadın. 2.Genç ve yakışıklı.

Cuma: 1.Perşembe ile cumartesi arasındaki gün. 2.Cuma namazı.

 

D Harfi

Davut: 1. Sevgili, aziz. 2. İsraillilerin, sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberi.

Demir: 1. Koyu renkli, kolay işlenen, dayanıklı, kullanılış yerleri çok maden. 2. Güçlü, kuvvetli, sert kimse.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

 

E Harfi

Ecir: 1. Bir iş veya emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz, sevgili.

Efnan: Türler, çeşitler.

Ekrem: 1. Çok cömert, eli çok açık. 2. Çok onurlu.

Elyasa: Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber.

Emin: 1. İnanılır, güvenilir. 2. Sakıncasız, tehlikesiz. 3. Kuşkusu olmayan.

Emir: 1. Buyruk, komut. 2. Bir kavim, aşiret veya ülkenin başı. 3. Prens, şehzade.

Emrullah: Allah’ın emri.

Enam: 1. Bütün mahlukat, yaratılmış her şey. 2. Halk, insanlar. Seyyidü’l-Enam:  Halkın ulusu Rasûlullah (s.a.s). 3. Kur’an-ı Kerim’in 6. Suresinin adı. 4. Bazı ayet ve duaları içeren dua kitabı.

Enfal: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir surenin adı. 2. Düşmandan alınan mallar, ganimetler.

Ensar: Hz. Muhammed'e hicret zamanında yardım eden Medineliler.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

Eyüp: 1. Çok ıstırap çeken kimse.2. Kuran’da adı geçen ve "sabırlı insan" örneği olarak gösterilen peygamber.

 

F Harfi

Fatih: 1. Fetheden, zafer kazanan. 2. Açan, kapılar açan. 3. Osmanlı Padişahı II. Mehmet'in lakabı.

Felek: 1.Gök, gökyüzü, sema. 2.Dünya,alem. 3. Talih, baht.

Furkan: 1. İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren her şey. 2. Kur'an-ı Kerim.

 

H Harfi

Hafız: 1.Kur'an'ı bütünüyle ezbere bilen kimse. 2. Koruyan, saklayan.

Hakim: 1. Bilge. 2. Her şeyi bilen (Tanrı).

Hakkı: Doğrulukla, hakla ve adaletle ilgili.

Halil: Sadık, samimi, dost.

Halim: 1. Yumuşak huylu, sert olmayan. 2. Allah’ın adlarındandır.

Halis: 1. Karışık olmayan, saf, katışıksız. 2. İçten, samimi.

Hamdi: Allah’ı övmeyle, Allah’a şükretmekle ilgili.

Harun: 1. Parlayan. 2. Hz. Musa'nın ağabeyi.

Hasan: 1. Güzel. 2. İyi ve hayırlı iş.

Hatem: 1. Mühür. 2. Cömert. 3. Son, en son, sonuncu.

Hayri: Hayır ve iyilikle ilgili, uğurlu ve kutlu.

Hidayet: Doğru yol, hak olan Müslümanlık yolu.

Hikmet: 1.Bilgelik. 2.Tanrı'nın insanlar tarafından anlaşılamayan amacı.3.Gizli sebep. 4. Öğüt verici söz.

 

İ Harfi

İbrahim: İnananların, halkların babası.

İdris: 1. Meyvesi hoş kokulu, kerestesi güzel bir kiraz türü. 2. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adı.

İhsan: 1. İyilik etme, iyilik. 2. Bağış, bağışlama. 3. Bağışlanan şey.

İkram: 1. Saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. Bir şeyi armağan olarak verme

İlyas: 1. Kutsal kitaplarda adı geçen, yağmurlara hükmeden İsrail Peygamberi. 2. Mersin ağacı.

İsa: 1. Allah’ın yarlıgaması, mağfireti. 2. Dört büyük Peygamberden Hristiyanlığın kurucusu, doğumu Türkiye’de ve Batı’da takvim başlangıcı sayılan peygamber.

İshak: 1. Gülen. 2. Kutsal kitaplarda adı geçen İbrani peygamberi.

İslam: 1. Hz. Muhammed´in yaydığı din, Müslümanlık. 2. Müslüman dininden olan kimse, Müslüman.

İsmail: 1. Tanrı'yı işiten.2. Kutsal kitaplarda adı geçen, İbrahim Peygamberin oğlu olan İbrani peygamberi.

İzzet: Büyüklük, yücelik, ululuk.

 

K Harfi

Kadir: 1. Kuvvetli, güçlü, kudret sahibi. 2. Değer, onur, kıymet, şeref.3. Allah’ın adlarındandır.

Kaim: 1. Birinin yerine geçen. 2. Bir işte sebat eden, direnen. 3. Ayakta duran.

Karin: 1. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci.

Karun: Kur'an'da kendisinden çok zengin olarak söz edilen ve bütün mal varlığı bir anda yok olan kişi.

Kavi: Dayanıklı, güçlü, zorlu olan.

Kerem: 1. Soyluluk. 2. Cömertlik, el açıklığı, bağış.

Kerim: 1. Cömert, eli açık. 2. Ulu, büyük.

Kıvılcım: 1. Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası. 2. Harekete geçiren etken.

L Harfi

Latif: Yumuşak, hoş, ince bir güzelliği olan.

Lut: 1. Ürdün ve İsrail arasındaki büyük bir gölün adı. 2. Hz. İbrahim'in yeğeni olan peygamberin adı.

 

M Harfi

Mahmut: Övülmüş, övülmeye değer.

Malik: Bir şeye sahip, bir şeyi olan.

Mehdi: Doğru yolu bulan, hidayete eren.

Melik: 1. Hükümdar, hakan. 2. Tanrı adlarındandır.

Metin: Sağlam, dayanıklı, güçlü.

Mikail: Dört büyük melekten rızkları bölüştürmekle görevli olanı.

Muhammed: 1. Övülmüş. 2. Hz. Muhammed'in adlarından biri.

Muhlis: 1. Katkısız, halis. 2. İçten, samimi, dost canlısı.

Muhsin: İyilikte, bağışta bulunan, ihsan eden.

Musa: 1. Musevi dininin kurucusu, İsrail peygamberi ve kanun koyucusu. 2. Bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse.

Mustafa: 1. Seçilmiş, seçkin. 2. Hz. Muhammed'in adlarından.

Murat: İstek, dilek.

Mücahid: Din uğruna savaşan, uğraşan, savaşçı.

Mümin: 1.İnanan, inançlı, imanlı, mutekit. 2.Müslüman.

Mürsel: 1. Gönderilmiş, yollanmış. 2. Peygamber.

 

 

N Harfi

Naim: 1. Bolluk, varlık içinde yaşayış. 2. Cennetin bir bölümü.

Nas: İnsanlar, halk, herkes.

Nasır: Yardımcı, yardım eden.

Nebi: 1. Haberci. 2. Peygamber.

Necati: Kurtulmuş.

Necmi: Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait.

Nehar: Gündüz.

Nezir: 1. Kendini Tanrı'ya ve ibadete adayan. 2. Bir dilekte bulunan, adak adayan.

Nuh: 1. Ağlama.2. İnanışa göre, üçüncü peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak bir gemide kurtulmuştur.

Nuri: Işıklı, aydınlık.

R Harfi

Rahim: 1. Esirgeyen, acıyan, koruyan, merhametli. 2. Tanrı´nın adlarından.

Rahman: 1. Ayrım gözetmeksizin tüm canlılara merhamet eden, koruyan. 2. Tanrı’nın adlarından.

Ramazan: 1. Arabi ayların dokuzuncusu, oruç tutulan ay. 2. Bu ayda doğanlara verilen ad.

Rasih: 1. Köklü, kök salan 2. Bilgisi çok geniş olan.

Rauf: 1. Esirgeyen, acıyan, çok merhametli. 2. Tanrı adlarından.

Resul: 1. Elçi. 2. Peygamber.

Rıdvan: 1. Razı olma, hoşnutluk, memnuniyet. 2. Cennetin kapıcısı olan büyük melek.

Rüzgar: Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, bad.

 

S Harfi

Sabri: Sabırlı, sabreden.

Sacid: Secde eden, alnını yere koyan.

Sadık: İçten bağlı, doğru, gerçek dost.

Safa: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Saffat: Saflık, temizlik, arılık.

Saim: Oruç tutan, oruçlu.

Salih: 1. Elverişli, iyi, uygun, yakışır. 2. Yetkisi, hakkı olan. 3. Dinin buyruklarına uygun harekette bulunan.

Salim: 1. Sağ, salim, sağlıklı. 2. Eksiksiz, kusursuz. 3. Korkusuz, emin.

Samet: 1. Çok yüksek, ulu. 2. Kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamında Tanrı adı.

Safa: 1. Gönül rahatlığı, rahatlık, kaygısız ve sakin olma. 2. Eğlence, zevk, neşe.

Savaş: Devletlerin diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk.

Sefer: Yolculuk

Servet: Varlık, zenginlik, mal mülk.

Selim: Sağlam, kusursuz, doğru.

Semi: İşiten, işitme kuvveti olan.

Seva: Beraber olma. Beraberlik. Denk. Eşitlik.

Seyyid: 1.Efendi. 2.Bir topluluğun ileri gelen kişisi. 3.Hz. Muhammed´in (s.a.v) soyundan olan kimse. Temiz ve fazilet sâhibi Müslüman zât.

Süleyman: 1. Huzur, sükûn.2. Kur’an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biri.

 

Ş Harfi

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şakir: Şükreden, durumundan memnun olan kimse.

Şems: Güneş.

Şimşek: Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, çakım, çakın.

Şuayp: 1. Cemaat, kabile. 2. Kızıldeniz’den çıkarılan taşlar. 3. Medyen halkına Tanrı tarafından gönderilmiş bir peygamber.

 

T Harfi

Taha: Kur´an-ı Kerim'in yirminci surenin adı.

Talip: İsteyen, istekli.

Tarık: Sabah yıldızı, Venüs.

Tayyip: 1. İyi, güzel, hoş. 2. Çok temiz.

Tufan: 1. Nuh Peygamber zamanında yağan ve bütün dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur. 2. Şiddetli yağmur.

Toprak: Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü.

 

U Harfi

Ufuk: 1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

 

Ü Harfi

Ümmet: Hz. Muhammed'e inanarak, onun yaptıklarını ve söylediklerini uygulayarak çevresinde toplanan Müslümanların tümü.

 

V Harfi

Veli: 1. Sahip. 2. Ermiş, eren. 3. Bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse.

 

Y Harfi

Yahya: "Tanrı lütufkârdır" anlamında bir söz.

Yakup: 1. Erkek keklik. 2. İbr. Takip eden, izleyen.

Yakut: Pembe veya erguvan tonları ile karışık koyu kırmızı renkte, saydam bir korindon türü olan değerli taş.

Yasin: Kur'an surelerinden biri.

Yelit: Eksiltme, azaltma.

Yunus: Ilık ve sıcak denizlerde yaşayan etçil memeli hayvan.

Yusuf: 1. İnleyen, ah eden. 2. İnilti.

 

Z Harfi

Zafer: 1.Savaşta kazanılan başarı. 2. Yengi.

Zahir: 1. Parlak, açık, belli. 2. Dış görünüş, dış yüz. 3. Coşmuş, taşkın.

Zahit: Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan kimse, sofu.

Zekeriya: Erkek.

Zülkarneyn: İki boynuzlu.

Zümer: 1. Zümreler, gruplar. 2. Kur’an-ı Kerim’in 39. süresi.

Bebeğinizin hayatı boyunca taşıyacağı ismi seçmek biraz zor bir süreç olabilir. Hala ismin ne olacağına dair kafanız karışıksa Erkek Bebek İsimleri içeriğimizi ziyaret edebilir, hazırladığımız listeden size en uygun isme karar verebilirsiniz.