Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Kur'an'da Geçen Unisex Bebek İsimleri

Kur'an'da Geçen Unisex Bebek İsimleri

Bebeğinize hala isim bulamadınız mı? Kur'an'da Geçen Unisex Bebek İsimleri listemizden bebeğiniz için isim seçebilirsiniz. İşte sizin için hem kız bebekler hem erkek bebekler için kullanılan Kur'an'da Geçen Unisex Bebek İsimleri ve anlamları..

 

Bereket: 1. Bolluk, gürlük, ongunluk. 2. Yağmur.

Benan: 1. Parmaklar, parmak uçları, 2. Parmakla gösterilen, ünlü, tanınmış.

Duha: 1. Kuşluk vakti. 2. Kur'an-I Kerim'de sure.

Duhan: 1. Kur'an-ı Kerim'de bir sure adı. 2. Duman.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok, bol.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

Felek: 1.Gök, gökyüzü, sema. 2.Dünya,alem. 3. Talih, baht.

Hikmet: 1. Bilgelik. 2. Neden, gizli neden. 3. Allah’ın insanlarca anlaşılamayan amacı. 4. Özlü söz, vecize.

Hürmet: Saygı.

Irmak: Çoğunlukla denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akarsu, nehir.

İffet: 1. Temizlik. 2. Namus.

İkram: 1. Saygı gösterme. 2. Ağırlama. 3. Bir şeyi armağan olarak verme

İmran: 1. Evine bağlı, evcimen. 2. Hz. Meryem'in babasının adı.

Kadem: 1. Uğur. 2. Ayak.

Kader: 1. Alın yazısı, yazgı. 2. Genellikle kaçınılmaz kötü talih.

Kamer: Ay.

Kıvılcım: 1. Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası. 2. Harekete geçiren etken.

Nimet: 1.İyilik, lütuf, ihsan. 2.Yaşamak için gerekli her şey. 3.Yiyecek içecek, özellikle ekmek. 4.Yararlanılan imkân.

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Ufuk: 1. Düz arazide veya açık denizde gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer. 2. Anlayış, kavrayış, görüş, düşünce gücü. 3. Çevre, dolay.

Vicdan: Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Bebeğinize hala isim arıyorsanız hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilecek Unisex Bebek İsimlere de göz gezdirebilirsiniz.