Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür
bg

Modern Unisex Bebek İsimleri

Modern Unisex Bebek İsimleri

Dünyaya getirdiğiniz bebeğinize isim koymak, onun yaşamı boyunca kullanacağı ismi seçmek sizin için çok da kolay olmayabilir. Çok özenli olmak, bebeğinize en güzel ve anlamlı ismi bulmak istiyor olabilirsiniz. Bebeğinize hala isim arıyorsanız sizin için hazırladığımız Modern Unisex Bebek İsimleri listemizden fikir alabilirsiniz. İşte sizin için hem kız bebekler hem erkek bebekler için kullanılan Modern Unisex Bebek İsimleri ve anlamları..

A Harfi

Andaç: 1. Armağan.2. Evlat, nesil. 3. Ün, şöhret. 4. Eş, denk.

Ahter: 1. Yıldız. 2. Talih, şans, uğur.

Araz: 1. Esenlik, mutluluk. 2. Sel, akıntılı su. 3. Bir tür ot. 4. Soğuk. 5. Belirti, işaret.

Arem: Çölde bilinçli şekilde birileri tarafından konulan hedef, nişan.

Aren: Farsça:  Parlak renkteki kum tanesi. Hititçe: Işık.

Arın: 1. Temiz, arı, saf. 2. Alın. 3. Yüz, cephe, dağların, tepelerin yüzü.

Aycan: "Ey sevgili" anlamında kullanılan bir ad.

Aydinç: Ay gibi dinç olan.

 

B Harfi

Balkır: Parıltı, şimşek.

Bengi: Sonu olmayan, hep kalacak olan, ölümsüz, ebedî.

Beyhan: Sır saklamayan, aklındakini ve yüreğindekini hemen söyleyen.

Bilge: Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek (kimse), hakim.

Birge: 1. Kamçı. 2. Birlikte, beraber. 3. Kuma, ortak.

Büke: 1. Ejderha, büyük yılan. 2. Akıllı, bilgili.

Bürkan: Volkan, yanardağ.

Ç Harfi

Çağıl: 1. Çağla ilgili. 2. Çakıl. 3. Çağla.

Çağla: Badem, kayısı, erik vb. tek çekirdekli yemişlerin körpeyken yenilebilen ham şekli.

Çağlayan: Küçük bir akarsuyun, çok yüksek olmayan bir yerden dökülüp aktığı yer, küçük şelale, çağlar.

Çağrı: Birinin bir yere gelmesini isteme, davet.

Çağın: Yıldırım, şimşek.

Çolpan: Çoban yıldızı, Zühre, Venüs.

 

D Harfi

Daniş: Bilgi, bilim.

Delal: İnsana hoş, sevimli görünen hâl, naz, işve.

Deniz: 1. Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, birbiriyle bağlantılı, tuzlu, büyük su kütlesi. 2. Çok bol.

Deren: Derleyen, toplayan.

Derin: Dibi yüzeyinden veya ağzından uzak olan.

Devin: 1. Hareket, kımıldanış. 2. Çaba, gayret.

Devrim: Dünya görüşünde, felsefede, bilimde, sanatta veya toplumsal düzende birdenbire olan niteliksel değişme.

Dolunay: Ayın bütün olarak ve parlak göründüğü dönemi.

Dünya: Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü.

 

E Harfi

Efdal: 1.Erdemli. 2.Tercih edilen.

Ekin: 1. Ekilmiş tahılın filiz vermiş biçimi, tarlada bitmiş tahıl. 2. Buğday. 3. Kültür.

Enginiz: İz bırakacak kadar değerli insan.

Ergül: Yeni açan gül.

Erin: Erginleşmiş kimse.

Erinç: Dirlik, rahat, huzur.

Erke: Enerji.

Esen: Sağlıklı, salim, rahat.

Eser: 1. Soğuk. 2. Sert esen rüzgâr. 3. Belirti, iz. 4. Ar. Yapıt.

Ezel: Başlangıcı, öncesi olmayan geçmiş zaman, öncesizlik.

F Harfi

Felek: 1. Gökyüzü. 2. Dünya, âlem. 3. Talih, baht, şans.

Ferhan: 1. Sevinçli, neşeli. 2. Memnun.

Fersoy: Güçlü, saygın bir soyu olan, eşsiz.

Feza: 1. Uzay. 2. Geniş alan. 3. Geniş ova.

Fikret: 1. Düşünce, fikir. 2. Zihin, akıl. 3. Kuruntu.

 

G Harfi

Göğem: 1. Yeşile çalar mor renk. 2. Bir çeşit yabani ekşi erik. 3. Yapraklanmış ekin.

Göksel: Gökle ilgili, semavi.

Göksun: "Yüksel, yücel" anlamında kullanılan bir ad.

Görkem: 1. Gösteriş, heybet. 2. İyi gelişmiş, gürbüz.

Gün: 1. Güneş. 2. Gündüz. 3. İyi yaşanmış zaman.

Güneş: Tan vakti.

 

H Harfi

Haziran: Yılın altıncı ayı.

Huzur: Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, erinç.

Hürkan: Özgürlüğü, bağımsızlığı seven, özgür soydan gelen.

Hürriyet: Özgürlük.

 

I Harfi

Ildız: 1. Yıldız. 2. Gün dönümünden on gün önceki gün.

Ilgım: 1. Serap, belli belirsiz görünme. 2. Göz erimi, ufuk.

Ilgın: 1. Akdeniz Bölgesinde yetişen bir ağaç veya ağaççık.2. Hafif esen rüzgâr. 3. Kavurucu sıcak. 4. Belli belirsiz, hafif. 5. Serap. 6. Hayal. 7. İnce.

Iraz: Boyun eğen, kabul eden, rıza gösteren.

Işık: 1. Aydınlık, ziya. 2. Mutluluk, sevinç veya zekâdan doğan, yüzde ve gözlerde beliren parıltı. 3. Yol gösteren, aydınlatan, önderlik eden kimse.

Işkın: Filiz, sürgün.

Işılar: 1. Parlayan, ışıldayan. 2. Neşeli, canlı, şen.

Işınsu: Su gibi parlak ve saf olan.

 

İ Harfi

İldeniz: Ülkenin denizi.

İlgi: İki şey arasındaki herhangi bir bağlılık, ilişki.

İlkay: Ayın hilal durumu, yeni ay.

İlke: 1.Temel düşünce, temel inanç, umde, prensip. 2.Temel bilgi. 3.Öge,unsur.

İlkim: İlk doğan çocuklara verilen adlardan biri.

İlkiz: İkiz doğan çocuklarda ikinci doğanın adı.

İklim: 1. Bir ülke veya bölgenin ortalama hava koşullarıyla beliren durumu. 2. Ülke, diyar. 3. Çevre, ortam.

İmer: Çok zengin, varlıklı.

İzem: Büyüklük, ululuk.

İzgi: 1. İyi, güzel.2. Akıllı, adaletli.

 

K Harfi

Kadem: 1. Uğur. 2. Ayak.

Karaca: 1. Geyikgillerden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı. 2. Esmer.

Kayra: Büyük bir kimseden gelen iyilik, ihsan.

Kıvılcım: 1. Yanmakta olan bir maddeden sıçrayan küçük ateş parçası. 2. Harekete geçiren etken.

Kumsal: Kumu olan yer.

 

L Harfi

Laçin: 1. Yiğit adam. 2. Kartal. 3. Şahin. 4. Atmaca.

 

M Harfi

Mavi: Gökyüzünün rengi.

Mayıs: Yılın beşinci ayı.

Mercan: 1. Tropik ve ılık denizlerde yaşayan, geniş resifler oluşturan, mercanlar sınıfının örneği olan, kırmızı kalker iskeletli hayvan.2. Bu hayvanın iskeletinden elde edilen ve süs eşyaları yapımında kullanılan madde.3. Açık kırmızı renkte bir balık türü.

Meriç: Kuş iskeleti.

Merih: 1. Ateş rengi.2. Güneş sistemini oluşturan dokuz gezegenden biri. 

Miray: Ay gibi ışık saçan bey.

Mutlu: Mutluluğa ermiş olan, mesut.

 

N Harfi

Nevres: Yeni yetişen, genç, körpe.

Nida: Bağırma, seslenme.

Nilhan: Nil ve han.

Nurcihan: Dünyayı aydınlatan nur, âlemin, dünyanın ışığı.

Nurel: Nurlu, ışık saçan kimse.

Nurtaç: Nurlu, ışıklı taç giymiş olan.

 

O Harfi

Oben: O, benim anlamında kullanılan bir ad.

Oflaz: 1. İyi, güzel, eksiksiz, tam. 2. Gürbüz, yakışıklı, güzel giyinen. 3. Becerikli. 4. Eflatun rengi. 5. İşe yarar.

Okyanus: Ana karaları birbirinden ayıran büyük deniz.

Olgu: Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa.

Otay: Ateş renginde ay.

Oytun: 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. 3. Alçak yer, ova.

 

Ö Harfi

Ömür: Yaşama, yaşayış, hayat.

Önay: Ocak ayında doğan.

Öney: Önde olan, önde gelen, üstün.

Önder: 1. Bir topluluğa başkanlık eden kimse. 2. Önde giden, yol gösteren, kılavuz.

Özbilge: Gerçekten bilgili olan kimse.

Özgü: 1. Kutsal. 2. Özellikle birine veya bir şeye ait olan.

Özgün: 1. Nitelikleri bakımından benzerlerinden ayrı ve üstün olan. 2. Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan.

Özdal: Özü dal gibi nazik ve zarif olan kimse.

P Harfi

Pamir: Orta Asya’da Tacikistan, Çin, Sincan Uygur Özerk sınırında bulunan lalenin ana vatanı olan ve Himalaya Dağlarının kuzey silsilelerini teşki eden sıra dağların adı.

Payam: Badem.

Payiz: Güz, sonbahar. Yaşlılık.

 

R Harfi

Reha: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.

Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan, inleyip duran.

Revan: Kız 1. Yürüyen, giden, akan. 2. Ruh, can.

Erkek 1. Doğru yolu tutan. 2. İyi hareket eden, akıllı. 3. Ergin.

Rüçhan: 1. Üstünlük, üstün olma. 2. Üstün tutma.

Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

 

S Harfi

Safir: Mavi renkli, değerli bir korindon türü, gök yakut.

Salkan: Güçlülüğün simgesi olarak yiğit, cesur.

Sanay: Ay gibi güzel, ayı anımsatacak kadar güzel.

Saygın: Saygı gören, sayılan, hatırlı.

Sezek: Duygulu, hassas, anlayışlı.

Sezgi: Sezme, anlama yeteneği, seziş.

Sonat: Bir veya iki çalgı için yazılmış, üç veya dört bölümden oluşan müzik yapıtı.

Sonsuz: Sonu olmayan, sürecek olan, ebedî.

 

Ş Harfi

Şafak: Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.

Şan: Ün, nam, şöhret.

Şansal: "İyi niteliklerinle ün kazan, şanın yayılsın" anlamında kullanılan bir ad.

Şen: Neşeli, sevinçli.

Şeniz: Mutlu, sevinçli bir iz bırakan kimse.

 

T Harfi

Tanyeli: Şafak vakti esen rüzgâr.

Tardu: Armağan, hediye.

Toprak: 1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

Tutkun: Gönül vermiş, meftun, meclup.

Türkü: Hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş koşuk.

Tüzün: Yumuşak huylu, sakin, soylu, asil kimse.

 

U Harfi

Uğraş: Bir güçlüğü yenmek için gösterilen sürekli çaba, mücadele.

Ulun: 1. Büyük, yüce. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.

Umay: 1. Orhun Yazıtları´nda geçen, çocukları ve hayvan yavrularını koruduğuna inanılan kadın Tanrı. 2. Devlet kuşu.

Umut: Ummaktan doğan duygu, ümit. Olması beklenilen veya olacağı düşünülen şey.

Utku: Yengi.

Uzay: Bütün varlıkların içinde bulunduğu sonsuz boşluk.

 

Ü Harfi

Ülger: 1. Şeftali, kumaş vb.ndeki ince tüy. 2. Vecize.

Ülker: Boğa burcunda yedi yıldızdan oluşan takım.

Ümit: Umut:

Ün: 1. Yüksek ses, ses. 2. Şöhret, şan.

Ünay: Ay gibi tanınmış, ünü parlak, şöhretli.

 

V Harfi

Varlık: 1. Zenginlik, para, mal mülk. 2. Önemli, yararlı, değerli. 3. Yaşam, hayat. 4. Var olan her şey.

Vefa: 1. Sözünde durma, dostluğu sürdürme. 2. Sevgi bağlılığı.

Venüs: Çoban Yıldızı.

Vesamet: Güzellik, güzel olma, güzel yüzlü olma.

Vicdan: Kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç

 

Y Harfi

Yalazay: Alev gibi parlak olan.

Yalın: Gösterişsiz, süssüz, sade. Alev.

Yalınay: Gösterişsiz, sade kimse.

Yankı: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle duyulan ikinci ses, ses yansıması.

Yarkın: 1. Şimşek, ışık 2. Işıklı. 3. Maharet, hüner.

Yaşam: Doğumdan ölüme kadar geçen süre, hayat.

Yosun: Çoğu sularda, ağaç veya taşların üzerinde yetişen tallı bitkilerin ilkel yapıdaki örneklerine verilen genel ad.

Yücelen: Yükselen, yüce bir duruma gelen.

 

Z Harfi

Zafer: Savaşta kazanılan başarı. Yengi.

Zarif: Zekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli.

Zeren: Anlayışlı, kavrayışlı, zeki.

Zirve: Doruk, bir şeyin en yüksek noktası, tepesi.

Zişan: 1. Canlı. 2. Onurlu, şerefli. 3. Bir tür lale.

 

Bebeğinize hala isim arıyorsanız hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilecek Unisex Bebek İsimlerine de göz gezdirebilirsiniz. Bu süreçte bebeğinize daha kolay isim seçmek için hazırladığımız listeden size en uygun isme karar verebilirsiniz.