Bebeğiniz için en iyi besin anne sütüdür

Süt İzni Hakkında Detaylar

Bebeğin doğumdan sonraki ilk aylarında sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmesi için annesine ihtiyacı vardır. Bebeğin anne sütü ile beslenmesinin bir ihtiyaç olması nedeniyle devlet SSK süt izni adı altında emziren annelere bir ayrıcalık tanımıştır.

Süt izninin kullanımı hakkında çalışan kadınların bilmesi gerekenler

1.        Bu kanuna göre çalışan anneler analık izni bittikten sonra süt iznini kullanmaya başlar. Analık izni doğumdan önce 8 hafta doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftadır. 16. haftanın sonunda işe dönen anne süt iznini kullanmaya başlar. (Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftaya, 2 hafta daha eklenir.)

2.        Analık izni biten ve çalışmaya başlayan kadın işçi günde 1.5 saat olan süt iznini bebeği 1 yaşına basana kadar kullanabilir.

3.        Kanuna göre kadın memurların süt izinleri kadın işçilerden daha fazladır. Kadın memurlar ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda ise günde 1.5 saat süt izni kullanabiliyorlar.

4.        Kullanılan bu izinler annenin günlük çalıştığı süre içinde sayılır.

5.        Süt izninin hangi saatler arasında olacağına anne karar verebilir. Özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için eve gidip dönmek çok zor olacağı için genelde işe sabah 1.5 saat geç gidilir ya da akşam 1.5 saat erken çıkılabilir.

6.        Süt izinin günlük olarak kullanılması gerekir ancak uygulamada kadın çalışanlar bu izinlerini haftalık ya da aylık olarak toplu halde kullanırlar. Ancak süt izninin haftalık ya da aylık olarak toplu halde kullanılması yasaya aykırıdır.

7.        Süt izni, çalışan kadının 4857 sayılı İş kanunu gereği kazandığı bir haktır. İşverenin çalışan anneye sağlamış olduğu bir jest değildir.

8.        Eğer çalışan anneye hakkı olan süt izni işveren tarafından kullandırılmaz ise 4857 sayılı iş kanununun 24. maddesine göre kadın sözleşmesini kendisi fesih edebilir. Fesih nedeni haklı bulunduğu takdirde çalışan kadın işverenden kıdem tazminatı ile birlikte ücret ve benzer haklarını talep edebilir.

9.        Çalışan anne süt izni kullanımını işverene dilekçe ile bildirir. İşveren de anneye bu iznin uygun olduğuna dair bir yazı vermelidir.

10.      Emzirme izin süresi boyunca kadın işçinin başına gelen olaylar iş kazasından sayılır.